söndag 13 februari 2022

"Från sin ungdom till sjöss minns Martinson vad Frälsningsarmén betydde. Han vet att hjälpstationerna klarade livet på hundratals sjömän. Han hade stor respekt för frälsningssoldaternas fullkomligt självklara uppfattning att tron utan gärningar är död. Han hade också under luffaråren åtnjutit deras samaritiska insatser." (Ur Salvations efterord av Ingegerd Bodner Granberg)

 


"Förebilderna till miljön och personerna i Salvation fanns i Harry Martinsons liv vid en slutstation i Montevideo och i själva New York", skriver Ingegerd Bodner Granberg i sitt efterord till Harry Martinson Dramatik, Albert Bonnier Förlags samlingsutgåva av Harry Martinsons verk. "Närmare än här kommer Martinson bestämt aldrig ett politiskt organiserat ställningstagande." 


Vägen dit upp till det himmelska Kanaan
går genom öknar och fiendeland.
Men om du följer den blodröda fanan
skall du dock uppnå den himmelska strand.
- - - 
Väldigt sången där skall brusa,
liksom dånet av en vattuflood. 
- - - 
(Pretty och Skotty sjunger i Salvation)Frälsningsarmén Oskarshamn övertog år 2021 den centralt belägna Kikebokyrkan, "Spetskyrkan" eller Metodistkyrkan som den tidigare har kallats. Denna söndags TV-gudstjänst med temat "Nåd och tjänst", sändes från Frälsningsarmén Oskarshamn, som grundades år 1888. "Mätt & förlåten", sång- och musikverksamhet, som Frälsningsarmén ännu inbjuder till, påminner om hur Harry Martinson många gånger stod i Frälsningsarméns soppköer för att så klara sin mat för överlevnad. Radiospelet Salvation från år 1933 är väl värt att begrunda här i Sverige också den tid som nu är.

Ur Protokoll vid årsmöte med Harry Martinson-sällskapet 2011-05-07 Brunnsviks folkhögskola

§ 22 Avslutning

"Årsmötets ordförande Camilla Odhnoff konstaterar, att det är en imponerande samling av personer, som i styrelse och kommittéer samarbetar väl inom Harry Martinson-sällskapet. Det är liv och lust i Sällskapet. För några år sedan hade Svenska Handelskammaren ett möte i New York och hade där som devis ”Det är ont om jordklot”. Våra främsta företrädare inom näringslivet hade alltså kapat åt sig Harry Martinsons ord ur GYRO. Han tänkte nog inte på, när han själv i början av 1920-talet var i New York och stod i soppköerna utanför Frälsningsarmén, att hans ord skulle göras till näringslivets flaggskepp. Men ord som har växtkraft lever och frodas och de fortsätter att leva. Vi får alla försöka ge näring åt detta, att ”ge doft i blomma”, avslutar årsmötets ordförande Camilla Odhnoff och tackar alla som hjälper till med att driva Harry Martinsonsandan vidare, samt förklarar mötet avslutat."

Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: