fredag 4 mars 2022

HARRY MARTINSON: Den förlorade jaguaren JOHAN SVEDJEDAL: Den förlorade vandringenHARRY MARTINSON: Den förlorade jaguaren, 1941

Harry Martinson ger i Den förlorade jaguaren bilder av motsättning mellan den rika naturen i Kalköpings Gästgivarhagen med "det äventyrliga myllret  kring din sko" och bions bilder av liv. Bertil Palmqvist skriver i ett efterord till Den förlorade jaguaren:

"Martinson skildrar de tre grabbarna, Sven, Håkan och Jöns, som helt förförda och förstörda av den skadliga filmkultur som är deras stora och enda intresse därhemma i Kalköping. Allt omkring  dem förefaller trivialt och ointressant jämfört med dessa filmens världar. På samma sätt som Martinson själv rymde en gång i tiden, beslutar de sig för att rymma till sjöss för att i Sydamerika möta det stora äventyret, jaguaren som de ska jaga, den köttätande  jätteblomman. Mindre sensationer än så anser de helt meningslösa."

Sven Kahle, Håkan Fast och Jöns Hult, de tre äventyrslystna ynglingarna som närapå samtidigt slutat sina arbeten på kartongfabriken hemmavid för att bege sig långt bort, till Sydamerika och det  stora äventyret, de var vilsna. Svens mor oroade sig. "Varför slutade du på kartongfabriken, frågade hon plötsligt. Du kanske kommer att få gå arbetslös nu, sade hon. Och jag har ju som du vet bara min städning att hålla mig till." 

Kostnaderna för att kunna resa bort löser de tre ynglingarna på oärliga sätt, men de "tillhörde en generation, eller den ena av två sådana, som var vand att få all världens bilder hem till sig, direkt till skänks och ofta försedda med sådan förklarande text att hjärnan, den stackaren, skulle få slippa den plåga som heter tänka", skriver Harry Martinson.

Men, ju längre bort de kommer från den trygghet de ändå haft hemmavid, desto tyngre blir den skenande livsfärden. Ynglingarna gör inbrott i en parfymaffär, men parfymflaskorna inbringade ingenting. Sven letar i sin mors tomma kanelburk, där modern brukade lägga en del växelslantar. Jöns, som brutit upp sin fars skomakarbord där hans fader suttit i tjugofyra år, har stulit elva tior och sex femmor från plånboken, medan föräldrarna en kväll var borta på orgelinvigning i missionshuset. Han märker av samvetet och han känner sig "belastad" i sin skenande färd. Hur skulle det gå, det här? Bertil Palmqvist kommenterar: "Verkligheten tycktes finnas till värre och värre, ju längre man kom bort från hemmet. De hade trott tvärtom. De hade trott att... ja, vad hade de trott? En sak är säker; det som hade tjusat dem så hemma i Kalköpings biograf är de inte på väg till."


De tre ynglingarna Sven, Håkan och Jöns har tagit hyra på S/S Hanna som var enda sättet att komma till Sydamerika på, då de inga pengar hade. Martin Tomasson är en av eldarna på S/S Hanna. Han hade stor sjöerfarenhet och han hade luffat till Narvik för att söka sig en malmbåt till Filadelfia eller Baltimore. Ombord på S/S Hanna fanns eldare Dahlström som korthugget och buttert gjorde sitt arbete i upplärandet av den obefarne och oläraktige Sven. Dahlström hade under kriget varit med om en torpedering midskepps av S/S Corinna, men blev dramatiskt räddad i livbåt  "Hon brann ända till hon gick ner. Men så brast hon på något sätt. Det låg kokta människor inne i henne. Vill du veta något mer? Sven förstod nu vad Dahlström menat då han berättat om maran. Han kände en viss smärtsam sympati för Dahlström stiga upp inom sig", skriver Harry Martinson.

En tredje eldare på S/S Hanna kallades Långe Löv. Han var mycket beläst, bedrev ständiga självstudier och hade en hel sjökista full med böcker. Långe Löv låg i sin koj och svarade på  skeppskamraternas frågor och "livsgåtestunden varje kväll blev både andlig och det goda samvetets kudde. Efteråt somnade man tryggt i medvetandet om att man gjort vad man kunnat för att lösa livsgåtan. […] Det var bara de nymönstrade tre kollämparna som inte begrep ett dyft av vad han sade, vilket man inte kan undra över, så inställda som de var på sina kommande brasilianska jaguarjakter." Mellan Långe Löv och Martin Tomasson rådde tyst samförstånd.

Den förlorade jaguaren öser Harry Martinson ur sin rika erfarenhet av havet och han tecknar med stark realism havets hårda sida, en sträng fostran i livsgåtan. "Den hårda sjögången själv visade sig vara händelser nog för de på händelser så hungriga och efter spänning så törstande tre. [...] Sjögång som börjar med sjösjuka i orkanstadiet och som därifrån arbetar sig fram till att man spyr upp gallblåsan, mjälten och levern. [...] Andra stormdagens senare eftermiddagsvakt förlorade de en man. Det var en matros som slogs överbord av en svår sjö. [...] Hela dess topphöjd brast och sjön slog över. Som ett vattenfall gick den ner i däck. Den tog först matrosen med sig fram till ett räck där den slog båda benen av honom. Sedan drog den ut honom."

Nej, det blev ingen äventyrlig jaguarjakt för de tre ynglingarna. I Buenos Aires fick S/S Hanna en söndag i hamn och då stannade Håkan iland hela dagen. Han lät sig uppslukas av Buenos Aires och besökte zoo. Han finner en skylt där det står Leopardus onca, men leoparden själv syns inte till. "Oncan dog av en mjältsjukdom för ett par veckor sedan" säger en vaktmästare." Därtill säger honom nyckelknippans skramlande att zoo skall stängas och därför går han också när de andra går. Och han förvånar sig själv med att nästan vara tillfreds med denna avslutning på besöket i zoo." Än dystrare blir det när en av ynglingarna efter bordellbesök i Montevideo ådrar sig en smärtsam venerisk sjukdom och Harry Martinson låter Den förlorade jaguaren "sluta vid en sjukhussäng istället för ute i det fria". Jöns och Håkan besöker sin sjuke kamrat på sjukhusets avdelning för skuggsidans sjukdomar. "De ville inte visa sig allt för sorgsna, men nog syntes det att de var djupt besvärade av Svens avsteg från äventyrets huvudlinje." 

Den förlorade jaguaren kritiserar populärkultur på främst biograffilm. Det som lockar på vita duken motsvaras inte av det verkliga livet. Som så ofta i Harry Martinsons författarskap ges civilisationskritik som inlägg i debatten om modernitetens skadeverkningar. Motvikten finns i naturen. ”Vi är nästan alla helt förgiftade och kräva iakttagelser och tankar. Men så få vi också igen det på halsen i de alltmer djävulska krigen, mänsklighetens egna skapelser, koncentrationer som inte har det minsta med natur att göra, ty striden i naturen är gles, är utspridd, fördelad över jordytan, den är guerilla. Den är utspridd i mångfalden och drunknar i mängden: döden drunknar i livet. Döden står i naturen naturligt fördelad, det är bara människan som medvetet koncentrerar den, skapar masskoncentrationer av död. Hon har skapat stads-karma: masskriget. I själva verket har jordklotet blivit för litet för människan”, skriver Harry Martinson. 


Den förlorade jaguaren 1941 infrias inte alls de tre ynglingarnas förväntan om äventyr och jakt på vild jaguar. Inte heller finns något sådant i de tankeutkast från bokens tillblivelse som skars bort strax innan tryckningen, men som nu redovisas i en nyligen utgiven skrift i serien MATERIAL av Svenska Vitterhetssamfundet 2022, där professor emeritus Johan Svedjedal undersöker några av korrekturen till Den förlorade jaguaren. Harry Martinson har slitit hårt med romanens innehåll och hur dess budskap skulle gestaltas. Så har också Johan Svedjedal gjort sig stor möda med att tolka detta i sitt arbete HARRY MARTINSON Den förlorade vandringen.Vid Harry Martinson-sällskapets årshögtid  maj 2012 på Jämshögs folkhögskola talade Jon Viklund, Uppsala om att Harry Martinson publicerade dikter i olika sammanhang, ändrade dikter, också andra texter och fortsatte att ändra även sedan en bok utkommit av trycket. 

Jon Viklund har i  Samlaren, 2008 en artikel om "Modernism i rörelse  - Harry Martinson och den poetiska processen". Den handlar om "textens instabilitet". Texterna är ett slags processer, snarare än färdiga produkter. Den text vi läser har kanske föregångare, har förändrats och kanske bytt mening. Viklund menade att möjligen vore det en uppgift för Sällskapet att lyfta fram och redovisa Harry Martinsons dikter som processer, publicera manuskript och olika processer av samma dikt. Johan Svedjedal hänvisar i HARRY MARTINSON Den förlorade vandringen till denna artikel i  Samlaren  av Jon Viklund om Harry Martinsons skaparprocess.

Editionsfilologi är vetenskaplig utgivning av texter och det är detta intresse som fört Jon Viklund till Harry Martinsons textmassor, för att finna ut hur han arbetat och hur hans texter har växt fram.  Han visar till den skapelseprocess i flera olika skeden som texter har genomgått. Att nu kunna följa författarens tankeutkast vid bokens tillblivelse från korrektur i faksimil bakom Den förlorade jaguaren och kommenterade av professor emeritus Johan Svedjedal, är mycket intressant. Inledningen till HARRY MARTINSON Den förlorade vandringen bygger på kunskaper om Harry Martinsons liv och skaparprocess från det  pågående arbetet på en biografi om honom. Där kommer att finns utförligare exemplifiering och litteraturhänvisningar, utlovar Johan Svedjedal.


AVDELNINGEN FÖR LITTERATURSOCIOLOGI 
UPPSALA UNIVERITET

har 2015 utgivit Kladd, utkast, avskrift Studier av litterära tillkomstprocesser, där  Johan Svedjedal och Jon Viklund medverkar. Paula Henriksson skriver i bokens inledande artikel Verk som process:

När Georg Svensson beskrev Harry Martinsons korrekturarbete, undersökt av Jon Viklund, gällde det en pappersarbetare av rang: "Det kunde ta upp till fem korrektur innan han blev något sånär nöjd med samlingen, och ändå återstod det svåraste: att få honom att på det sista korrekturet skriva sitt godkännande för tryckning." 

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: