torsdag 17 mars 2022

SVEN EDVIN SALJE ~ Ordet

Sven Edvin Salje - elev vid Wendelsbergs folkhögskola 1940/41

Mötet med Wendelsberg skildras i minnesboken 

Brev till livet

Wendelsbergs folkhögskola
Foto: Ur Wendelsbergs folkhögskolas arkiv 


ORDETS MYRA

Ordets myra
kommer tillbaka.
Lyfter försöker
på nytt besvärja
tingets tröghet,
ordets förluster.
Tappar strået,
fattar det åter.
Ordets makt
och vanmakt känner
ordets myra.

HARRY MARTINSON: Ur Vagnen, 1960

Harry Martinsons dikt Ordets myra kan vara en metafor för Sven Edvin Saljes författarskap, hans grundliga researcharbete i stor respekt för ordens valörer. 
Gustav Fredriksson skriver i förordet till Saljesällskapets Årsbok 2021: 

"I sitt föredrag Ordet i vårt umgänge berättar Salje om vad valet av ord, både de sagda och de skrivna, betyder för en medmänniska. Han betonar vikten av att välja och att vårda Ordet. 
[...] 
Sven Edvin Saljes krav på ett i tal och skrift vårdat språk innebar att i hans romaner och noveller finns inga svordomar. Hans aktning och känsla för Ordet skulle säkert gett honom anledning att aktivt gå in i den nu pågående debatten om vilka ord som används och om vad och hur det skrivs inte bara i dagens sociala media utan även om språket i många offentliga sammanhang i vårt samhälle."

Sven Edvin Salje var vän med Birger Franzén, som utgivit ett tjugotal diktsamlingar och som genomgående visar respekt för ordens makt.  I diktsamlingen För livets skull 
skriver han: 

Ord är så mäktiga 

Ord är fantastiska
har du tänkt på det –
man kan smeka med ord
mjukare än med handen
man kan slå med ord
hårdare än med handen

ord är så fantastiska
de kan lindra sorgen
och förstärka glädjen
ord kan vara så flyktiga
men även beständiga
- i ett hjärta

ord är så mäktiga
de kan starta krig
och sluta fred
ord kan förlåta
men också så hat
och bitterhet –

därför ber jag dig
använd orden väl
använd orden rätt
men framför allt
- använd orden
den som äger orden
kan aldrig bli fattig.

I samband med invigning av Stadsbiblioteket i Kristianstad 1966 uttalade Harry Martinson: 
"Biblioteket är som en lykta, den skall värma och lysa upp. Böckerna skall väljas med omsorg, man skall välja en bok som berikar ens vyer, livet är alldeles för kort för att man skall läsa underhållningsböcker. Man kan ta dessa som ett russin, men inte som huvudmål."

Saljesällskapets Årsbok Ordet innehåller sex utdrag från föredrag, kåseri och tidskrifter med texter av Sven Edvin Salje. Stig Carlsson har en text Att läsa Salje, som funnits i Perspektiv 1964 och Jan Wennergren har en text Sven Edvin Salje - elev vid Wendelsbergs folkhögskola 1940/41, som funnits i Årsbladet 2013 Wendelsbergs folkhögskolas kamratförbund. 

Sven Edvin Salje och Harry Martinson lämnade sina böcker som gåvor till varandra. I ett brev 25.11.42 till Käre Sven!, skrivet på Länssanatoriet Uttran strax söder om Stockholm, ger Harry Martinson varmt erkännande:

"Jag vill nu med detta brev tacka Dig: först och främst för boken, som jag läst tre gånger. Det visade sig att den stod ut med en sådan granskning, och det är mer än vad man brukar kunna säga om de flesta böcker. I stilistiskt och måleriskt avseende är Du förundransvärt avancerad redan, och även i det psykologiska är Du på väg framåt. Kort sagt, jag är glad över och imponerad av vad Du redan med Din andra bok förmår som författare. Alldeles särskilt glad är jag över att Du odlar detaljen vilket gör att de scener Du bygger upp nyanseras i ens medvetande och stå fram som mättade och fylliga. Där finns iakttagelser över blommor, djur, stenar etc. Sådant skapar levande omgivning kring de agerande och kommer dem att framträda plastiskt."

Tack för ännu en berikande Årsbok av Saljesällskapet!

Rune Liljenrud 
Inga kommentarer: