lördag 5 februari 2022

SAMERNAS NATIONALDAG DEN 6 FEBRUARI Klocrikestipendiet till Harry Martinsons minne har tilldelats diktare och konstnär i SAPMISAMEFLAGGANS FÄRGER OCH SYMBOLER

Cirkeln är en symbol för solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå.
Flaggans färger, röd, blå, grön och gul kommer från den traditionella samiska dräkten kolten med "duskelua". De fyra färgerna symboliserar viktiga överlevnadselement.

Grön: Växter/natur – landet /Sápmi/ som är livsavgörande för samernas överlevnad
Blå: Vattnet som är ett livselixir
Röd: Elden – står för värme och kärlek
Gul: Solen som står för långsiktigt liv

Ringen: Den runda ringen i flaggan är symbolen för andlighet, som binder ihop de fyra elementen, omsluter tillvaron, människans liv från vaggan till graven och in i evigheten.

Samernas egen nationalsång -  Sámi soga lávlla

 

Texten till sången är skriven redan 1906 av sjösamen Isak Saba (1875 - 1921). Isak Saba föddes i nordnorska Nesseby och arbetade både som kyrkomusiker och lärare. Han var den förste norske same som blev invald i Stortinget, Norges riksdag.  Texten har tonsatts av Arne Sörlie. Här nedan den svenska översättningen av texten:


Sámi soga lávlla (Samefolkets sång)

Nordvart genom Karlavagnen ser du Samelandet skymta: Fjäll bak fjäll i fjärran blåna, sjöar sträcka sig vid sjöar, bergens branter, fjällens toppar höja sig mot själva himlen, bäckar brusa, skogar susa, tvärbrant stupa stålgrå uddar strävande mot stormigt hav.

Frosten härjar här om vintern, yrsnön vräks av vilda vindar, ändock älskar sameätten denna jord av allt sitt hjärta: Månens ljus en färdman fägnar, flygga norrskensflammor fladdra, klövkäpp, rengrymt hörs bland snåren, ut på insjön, över slätten, slamrar släden vägen fram.

Och när sommarns sol förgyller skogen, havet, havets stränder, guldomglänsta fiskefartyg vaggas utav vågor, gullhamn får var vattenfågel, strömmarna som silver glittra, åror blänka, stakar blixtra, under sång ses männen styra utför eda, fors och fall.

Lapplands släkte, sameätten, obräckt har sen mäktat utstå mördartjuder, slemma köpmän, sluga skattekrävarskaror. Hell, var hälsat, sega släkte! Hell dig fridens rot och fäste! Krigisk fejd har aldrig flammat, aldrig spilldes brödrablodet ibland Lapplands lugna ätt.

Våra fäder övervunno vrånga våldsmän fordomtima, bröder låt oss likaledes strida segt emot förtrycket! Solens söner starka släkte! Dig kan ingen ovän kuva, blott ditt väna språk du vårdar, minnes forntidsfädrens maning: Sameland åt samerna!Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne 

för år 2013  tilldelades 

 INGHILDA TAPIO

författare, poet och översättare, Karesuando


"för att hon som nomad mellan generationers hotade kulturer, i sparsam stil och med stark känsla för språkvalörer och symboler, ömsint tolkar vördnaden för liv och natur genom ett ansvarsfullt fasthållande vid ursprunglighet i sökandet efter identitet i det moderna samhället"

o c h 

ULRIKA TAPIO BLIND
konstnär och designerKaresuando

"vars konst bildar syntes med Inghilda Tapios diktning,
så att text och bild berikar varandra och skapar samklang"

Rune Liljenrud  

Inga kommentarer: