torsdag 31 december 2020

SKOGEN I LITTERATUREN ~ Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2020 med "texter som speglar hur skogen har beskrivits under de fem århundraden som det funnits något som kan kallas litteratur i vårt land", med Lars Klingström som god redaktör, är glädjande värdefull. Harry Martinson har en given plats i urvalet av författare. Gustav Fredriksson och Åke Widfeldt svarar för en informativ artikel "Träd och skog i Harry Martinsons landskap". Detta är en absolut favorit bland alla utgivna årsböcker, som stort berikar årsskiftet 2020/21.


 Skogshistoriska Sällskapet har en uppgift:

"Samhället har blivit allt mer historielöst. Perspektiven till dagens skeenden får inte plats när den viktiga tiden för reflektion och eftertanke reduceras till ett minimum. Skogen har idag en viktig roll i arbetet med att bemästra det allt varmare klimatet. Att ge historiska perspektiv på skog och skogsmark kan bidra till att minska de motsättningar som i mer än ett halvt sekel präglat relationerna mellan brukande- och bevarandeintressen i skogen." Barndomens skog

Barfot från tuva till tuva jag sprang
sökande bondens kor,
såg hur den speglade himmelen vred
i tjärnen sitt tottmolnshjul.

Det var i sommarens skogar där livet lekte,
kvällen var djup av trast
och himmelen hög av svala.
Ingenting kom av allt jag drömde och ljög mig,
men minnet livar mitt liv
och minnen är färdiga drömmar.

Till lingonfjärran därinne
i sommarens egen socken
sträcker min dröm ibland
liksom en trana om våren.

Harry Martinson: Ur Nomad, 1943

Gustav Fredrikssons och Åke Widfeldts bidrag i Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2020 har in extenso med några skogsdikter av Harry Martinson: 
Barndomens skog, ur Nomad, 1943
En vresgran, ur Tuvor, 1973
Furan, ur Tuvor, 1973
Jättegranen, ur Tuvor, 1973
Granskogarna, ur Tuvor, 1973

I många dikter och naturessäer framträder tydligt Harry Martinsons upplevelse av och syn på landskapets förändring. Gustav Fredriksson och Åke Widfeldt nämner essäsamlingen Midsommardalen, 1938 och Utsikt från en grästuva, 1964. Harry Martinsons minnesbilder av barndomens skog finns beskrivna i Nässlorna blomma, 1935.

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2020, finns texter ända från Den första tryckta boken i Sverige Dialogus Creatururum Moralizatus, 1483,  Den heliga Birgittas (1303-1373) skrifter, Carl von Linné (1707-1778) och Carl Michael Bellman (1740-1795), fram till och med 2000-talet med de allt flera skönlitterära författarns och poeternas tid, som kan hjälpa till fördjupat läsintresse om just "Skogen i litteraturen".

Bild från Nebbeboda akademi oktober 2014
Minneshyllning till Sven Edvin Salje 100 år 
Lars Kardell föreläser om
Skogen och dess brukande i svensk skönlitteratur
samt
Ljungheden i skönlitteraturen

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2020 medverkar åter Lars Kardell, professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet, nu med en kunnig överblick av vad dagens författare förmedlar om det norrländska barrskogslandskapet, som han har arbetat i under sju decennier.

Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2020 är väl värd mångas läsning och stora uppskattning!

Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: