onsdag 30 december 2020

Barnet trycker sig mot rutan och ser änglarnas snö komma, och höjer glädjerop på glädjerop. Men snön faller timma efter timma och barnet somnar. Harry Martinson: Spektrum 1932, nr 2MODERSRAD

Modersrad formad i moderliven,
snart skall du stöta mot lytta kiselhöften
- varmed du födde iskalla ätter -
väckningens eldny med heta glödbasunen.
Föda mera av kärlek än av dessa iskalla typer
som likna stålspolar
och kommenderade bronsmän.

Modersrad. Du skall en gång göra världen
varmare omkring oss.
En gång skall du sluta att föda
ishetsande ismän
och tjutande frosthjärtan.
Du kommer en gång att göra världsdrömmen
varmare att leva,
föda ett kärleksmäktigt folk.

HARRY MARTINSON:  Ur NATUR 


ASTRID LINDGREN TEXT - Nyutgåva 2018 av talet 


Astrid Lindgren 
tilldelades år 1978 Tyska Bokhandelns Fredspris.
Hennes tacktal vid mottagandet av priset i Frankfurt den 22 oktober 1978,  formades till ett engagertat upprop mot krig och tyranni.
 Hon tar sin utgångspunkt i omsorgen om barn: 


"Om barnet skall bli en varm, öppen, förtroendefull människa med förmåga till gemenskap eller en känslokall destruktiv ensamvarg, det avgör de som tar emot barnet i världen och lär det vad kärlek är eller låter bli att visa det vad kärlek är. Überall lernt man nur von dem, den man liebt, det har Goethe sagtoch då måste det väl vara sant. […] Det skulle kanske ändå så småningom kunna bli ett litet bidrag till världsfreden."

Ur Astrid Lindgrens tal Aldrig våld!


Gott Nytt År 2021
Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: