söndag 4 oktober 2020

Bertil Englerts skulptur ”Hyllning till daggmasken”

 

Foto: Niklas Gustavsson 

Ängelholms kultursällskap  med 1300 medlemmar bedriver just nu en insamling  bland dessa
för att kunna inköpa en fyra meter hög skulptur föreställande en vertikal daggmask.
Bronsskulpturen skall förhoppningsvis kunna inköpas av kultursällskapet till våren och därefter skänkas till Ängelholms kommun som offentligt konstverk. Konstnären yttrar sig om daggmasken på följande sätt: 

”Det är fina djur, vackra, det syns att de har jazzen i blodet. De är också världens bästa jordförbättrare. Aristoteles kallade dem jordens inälvor och Cleopatra ska ha heligförklarat dem. Jag har själv haft kompost i många år och sett nyttan de gör”.

Enligt  Bertil Englert kan tillkomsten av ”Hyllning till daggmasken” också tillskrivas följande dikt 
av Harry Martinson:

Daggmasken (Passad 1945)

Vem vördar daggmasken,
odlaren djupt under gräsen i jordens mull.
Han håller jorden i förvandling.
Han arbetar helt fylld av mull,
stum av mull och blind.

Han är den undre, den nedre bonden
där åkrarna klädas till skörd.
Vem vördar honom,
den djupe, den lugne odlaren,
den evige grå lille bonden i jordens mull.


Ovanstående text är en sammanfattning av artikel i HD
4 oktober 2020
skriven av Ann Sahlén Thelandersson,


                                  genom Marianne Westholm

Inga kommentarer: