måndag 27 augusti 2018

RAOUL WALLENBERGS DAG ~ 27 augusti 2018

EN MÄNSKLIGARE VÄRLD 
 OM RESPEKT OCH GODHET I EN POLARISERAD TID

Föredrag av Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift 
Växjö StadsbibliotekBiskop Fredrik Modéus tecknar minnet av Raoul Wallenberg, född den 4 augusti 1912 tills han den 17 januari 1945 plötsligt försvann. Han anses ha dött den 31 juli 1952 och dödförklarades för två år sedan. Raoul Wallenberg blev inte gammal, levde en begränsad tid, men med mod och handlingskraft utifrån inre moraliskt krav "Det finns inget alternativ", gjorde han stor skillnad. Vi behöver sådana förebilder för att lyfta blicken från vårt eget "incurvatus in se". Dessa ropar på oss, hjälper oss  och manar oss att göra det vi verkligen vill. 

Biskopen nämner Dag Hammarskjöld, Moder Teresa och Raoul Wallenberg som exempel på moraliska förebilder. Vi behöver moraliska föredömen för att hålla koll på vår egen kompass i livet. Vi har alla en uppgift, en kallelse att arbeta mot målet "En mänskligare värld". Godhet mobiliseras av den nöd vi ser i medmänniskors ögon. Hot och motstånd möter i den goda kampen och vi behöver hjälpa varandra för att orka. Civilkurage är mod att trots allt stå för sin mening, som Raoul Wallenberg "Det finns inget alternativ"

Om det riktigt svåra skriver man lyrik,
menar Harry Martinson. Biskopen Fredrik Modéus lyfter fram skönlitteratur och lyrik som inspiration i den goda kampen och han läser Gunnar Ekelöfs allvarsdikt  "Att se sig själv" ur En natt i Otočac 

Att se sig själv 

Att se sig själv i andra
sina villkor
sin brist
sina svagheter
sitt mänskliga:
Att vara social i hjärtat
ni andra som är sociala i huvudet!
- Och hjärtat är inte en känsla för ögonblicket
men det som varar
Hjärtat är inte en konjunktur.

Gunnar Ekelöf: Att se sig själv
Ur En natt i Otočac 


"- Och hjärtat är inte en känsla för ögonblicket
men det som varar
Hjärtat är inte en konjunktur."


/ Rune Liljenrud

Inga kommentarer: