fredag 10 augusti 2018

I Dag Hammarskjölds bokhyllor på Backåkra finns Harry Martinsons böcker


Vid besök på Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra
informerar Karin Erlandsson om Dag Hammarskjölds
 liv och gärning och den betydelse som Backåkra nu har.
I Biblioteket som återställts efter flytten från New York
visas bl.a till några av Harry Martinsons utgivna böcker.

Karin Erlandsson berättar med stor tacksamhet om ett
besök nyligen på Författarmuséet i Jämshög och den goda
information som lämnats av föreståndaren Bengt Bejmar,
som hon vänligast ville hälsa till och ännu en gång tacka.

Så kan litteraturen förena över alla avstånd i tid och rum
och visa på djupa samhörigheter i tankar, liv och gärning.
I Svenska Akademien kunde de två mötas och samarbeta.
Författarmuséet i Jämshög och Backåkra bär deras tankar.


   
P  A  X  
   
Backåkra 
2018-08-09
Rune Liljenrud
Inga kommentarer: