onsdag 29 augusti 2018

"Ingenting blir som man har tänkt sig det!"

"Ingenting blir som man har tänkt sig det!" Så inleder Elin Wägner sin roman från år 1908 NORRTULLSLIGAN, som i år kan jubilera 110 år. Författaren Cecilia Davidsson återberättar NORRTULLSLIGAN på lättläst och boken presenteras på DET FRIA ORDETS HUS, Växjö den 29 augusti i välfylld lokal med intresserade bokläsare. 

Cecilia Davidsson låter romanen lättläst börja med "Inget blir som man tänkt sig!" och hon håller sig till samma sidantal som boken från år 1908, ca 115 sidor men där finns mycket luft mellan raderna och om romanens språk säger hon: "NORRTULLSLIGAN är lättläst på ett sätt, men det händer mycket bakom texten som man får fundera på."

Elin Wägners roman är alltså 110 år gammal, men den är högst aktuell också idag och om den lättlästa versionen öppnar Elin Wägners tankar för nya läsare, så är satsningen på lättläst, högst berömvärd. Professorn i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet Peter Forsgren, Elin Wägner-forskare som tillhör Elin Wägner-sällskapets styrelse, är mycket nöjd med Cecilia Davidssons lättlästa återberättande version av NORRTULLSLIGAN. Språket är förenklat men inte romanen, framhåller han. Man kan se kvinnorna i romanen som livsalternativ. Elin Wägner skriver med humor och hon var uppskattad av samtidens kritik.

Professor Peter Forsgren har skrivit en mycket värdefull bok om Elin Wägners Smålandsromaner, I VANSKLIGHETENS LAND, vari han i sina referat hjälper läsaren att finna och förstå att "det händer mycket bakom texten". Inte minst gäller detta den viktiga romanen ÅSA-HANNA från år 1918, som alltså i år kan jubilera 100 år.


Cecilia Davidsson och Peter Forsgren
DET FRIA ORDETS HUS, VÄXJÖ
Aktuellt under Harry Martinson-sällskapets
Årshögtid i Växjö maj 2017
Elin Wägner och Pär Lagerkvist
finns på tavlor och bokmärken
Illustration: Kajsa Nilsson

Omslagsbild, Nässlorna blomma
Av Harry Martinson (lättläst) 
1992: Martin : En lättläst berättelse 
ur Nässlorna blomma och Vägen ut 
2004: Nässlorna blomma [Ny uppl.] : LL-förlaget/ Rune Liljenrud

Inga kommentarer: