söndag 19 augusti 2018

Förvandlingens ord "Effata"


Med dikten "Förvandlingens ord" ur diktsamlingen Vagnen visar Harry Martinson till ord som på tankens vingar ljuder Effata. Harry Martinson kände väl bibelberättelsen ur Markusevageliets 7. kapitel, som är denna söndags Evangelietext. Den handlar om hur Jesus på sitt  modersmål med ett arameiskt ord "Effata", vilket betyder "Öppna dig!", botar en man som var döv och knappast kunde tala. Han var instängd i sig själv, men med kraftordet "Effata" bereddes han frihet, kommunikation och gemenskaper utanför sin egen bundenhet. Han gavs frihet men också ansvar.

FÖRVANDLINGENS ORD 
Förvandlingens ord skall komma på tankens vingar
med lösningar och fynd.
En gång finner världen den formel
som öppnar de roterande bokstävernas lås.
Då hör alla, ja de som är födda inne i låsen
hör nyckeln komma.
De hör klingande solars klara tal.
En gång ljuder Effata.
HARRY MARTINSON:
Förvandlingens ord /Ur VagnenRune Liljenrud 


Inga kommentarer: