tisdag 5 juli 2016

Sameutställning "SÁPMI - vår del av världen"


Muséet i Jokkmokk har producerat 
en vandringsutställning
 "SÁPMI - vår del av världen" 
med foton och föremål om att 
vara same och om Laponia

Bas i den utställning som nu visas
 i utställningshallen på Alvesta Järnvägsstation
 utgörs av vandringsutställningen från
 Jokkmokks museum
 som kompletterats med
 samiska föremål också från andra håll.

Många besökare passerar Alvesta Järnvägsstation, extra många nu under semestertider, och man kan märka en viss förvåning att detta samiska visas här, men också glädje och uppskattning att få lära om vår ursprungsbefolkning och ta del av samernas rika kultur.

Harry Martinson-sällskapet kan här glädjas särskilt över att en samisk författare Inghilda Tapio och en samisk konstnär Ulrika Tapio Blind från Karesuando, år 2013 tilldelades Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne med motivering:

INGHILDA TAPIO - författare, poet och översättare, Karesuando
för att hon som nomad mellan generationers hotade kulturer,
i sparsam stil och med stark känsla för språkvalörer och symboler,
ömsint tolkar vördnaden för liv och natur
genom ett ansvarsfullt fasthållande vid ursprunglighet
i sökandet efter identitet i det moderna samhället

ULRIKA TAPIO BLIND - konstnär och designerKaresuando
vars konst bildar syntes med Inghilda Tapios diktning, 
så att text och bild berikar varandra och skapar samklang Varmt tack till Utställningshallen
Alvesta Järnvägsstation
för denna SameutställningRune Liljenrud

Inga kommentarer: