måndag 18 juli 2016

JONAS GREN: "När jag blir stor ska jag gå först"


"Omställningen börjar inom oss"

När jag blir stor ska jag ha ett led
Det ska vara ett långt led
[...]
Jag ska gå före ängshök
Jag ska gå före gotlandssnok
När jag blir stor ska jag gå först

Sånger från jorden (2015) handlar om de samhällsutmaningar vi står inför. 32 röster genom texter, poesi och serieillustrationer, tolkar hur vi ser på naturen och oss själva i relation till planeten. 
(SKÖRDA FÖRLAG's beskrivning)

Det är ett anslag av förtröstan och tro hos Jonas Gren, att det går att göra något för moder jord. Men det gäller att våra värderingar och grundläggande behov tydliggörs och blir till skapande kraft i en helt nödvändig samhällsomställning. Det bildspråk som Jonas Gren bjuder är engagerat nyskapande. Han har personligt engagemang och visar riktningen framåt:
"När jag blir stor ska jag gå först".

Sånger från jorden längtar efter att relationen mellan jorden och oss människor ska få läka.

"En annan värld är inte bara möjlig, hon är på väg. Under stilla dagar kan jag höra henne andas." 

(Arundhati Roy - Indisk författare,
samhällsdebattör & fredsaktivist)


Jonas Gren – Antropocen
En blogg 9 juli handlar om Jonas Grens Antropocen (2016)

ANTROPOCEN ~Angelägen ekodikt om vår planet "Har litteraturen någon makt att förändra?"


Jag migrerar med de rykande tranorna
Högt över lysmaskstäder
Floder och åar av ljus 

DEN SOM FLYGER över jordklotet en klar natt ser skenet från de mänskliga apparaterna. Planeten lyser allt starkare i mörkret. Detta är människornas epok, den som av ledande naturvetenskapliga forskare fått namnet antropocen. 

Med svedda vingar lyfter fåglarna ur de brinnande skogarna. Haven mellan kontinenterna stiger. 

Jonas Grens andra diktsamling på 10TAL Bok Antropocen är en poetisk rapport från människans tid på jorden
(10TAL BOK's beskrivning)

I båda dessa böcker manar Jonas Gren poetiskt starkt till allas vårt miljöansvar och detta gör han så väl igenkännande "i Harry Martinsons anda".

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: