fredag 29 juli 2016

Artur Lundkvist & Maria Wine ~ "liv som gräs"Gräsdikter av Maria Wine 
finns i Lena Peterson Engseth's poesibok 

Gräspoesi - i stråskog och tuvkrets
  ISBN 978-1-329-76713-3Syrsorna spinner sånger i gräsets djungel
(Maria Wine: Ur Utan längtan - inget liv)

Med gräsets gröna drömmar ännu sjungande kring
mina fötter, med skogens djupa mörker ännu
drömmande i mina ögon mötte jag stadens stenöken
(Maria Wine: Ur Man har skjutit ett lejon)


   I bokens kapitel Gräskonsert och stråpromenad och I gräs och av gräs - ljud och rörelse, har Lena Peterson Engseth tagit med dikter av Maria Wine. 
   
   I en genomgång av bokens kapitel ger Lena Peterson Engseth hjälp till summering av intrycken från läsning av gräsdikterna och hon uppmanar läsaren:
   "Låt dem som gräset fröa fritt".

Lena Peterson Engseth ger med sina diktval ett småkryps- och insektsperspektiv vid gräsrotshorisont. Gräset viskar, vinden viskar i gräset - att lyssna till detta tissel under och över jord, att ge akt på förändringar, kräver att vi själva stillnar och tystnar.

Artur Lundkvists födelsehem i Hagstad, i Oderljunga, Perstorps kommun, är inlemmat av grönska. Att närvara vid HAGSTADDAGEN, då Artur Lundkvist & Maria Wines Stiftelse inbjuder till firande och högtidlighållande av Maria Wines och Artur Lundkvists diktning på Artur Lundkvistgården i Hagstad, är att bli inlemmad i Gräskonsert och stråpromenad, I gräs och av gräs - ljud och rörelse. En informativ utställning vittnar om deras liv och författarskap.

Bild från AGADIR i utställningen på Hagstad

 Artur Lundkvists och Maria Wines gravvård
 på Solna kyrkogård har inskriptionen
"liv som gräs
Artur Lundkvist 3 mars 1906 - 11 dec 1991 
Maria Wine 8 juli 1912 - 22 aril 2003

På något sätt anar man en gemensamhet för Artur Lundkvist, Maria Wine och Harry Martinson på Hagstadgården. Alla tre diktarna drevs av längtan och måste lämna något.
Artur Lundkvist lämnade Hagstad, Maria Wine lämnade Köpenhamn och Harry Martinson lämnade Jämshög. 
Vad de existentiellt sökte finns i deras diktning.

Artur Lundkvist sammanfattar i memoarboken
Självporträtt av en drömmare med öppna ögon
Maria Wine hör hur i Utan längtan - inget liv 
Syrsorna spinner sånger i gräsets djungel.
Harry Martinson låter ana sökande i dikten 
Råttfångaren i Hameln, ur Passad:

År efter år gick jag till de gröna snåren 
för att vänta ut en sångernas sång. 

Men jag nådde den aldrig som jag ville. 
Den var för flytande och för 
klingande. 
En flytande lovsång i ett 
lovsångsrike. Artur Lundkvist: Liv som gräs (1954)

Blåklockan - Maria Wines favoritblomma


Blåklocka

[...]

Blåklocka blomma som jag älskar:
alltid finner jag dig skyggt tillbakadragen under skydd av en buske
eller nästan drunknande i knähögt gräs

[...]

Blåklocka
din skira skönhet ger mig varje sommar
en sällsynt glädje
alltid måste jag hejda min giriga hand
från att plocka dig -

[...]

O blåklocka
måtte du drömma långa sommardrömmar
i skydd av din rots vintermörker!

MARIA WINE: Ur Nattlandia (1975)Den årligen återkommande HAGSTADDAGEN förläggs, med viss justering, i tiden omkring Maria Wines födelsedag 8 juli och 100-årsdagen firades som HAGSTADDAG  8 juli 2012. 


HAGSTADDAGEN 2016 är söndag 31 juli 


Rune Liljenrud

Inga kommentarer: