torsdag 9 juli 2015

"Vi sällskapa för mycket med maskinerna och för lite med oss själva"


Vi sällskapa
för mycket
med maskinerna
och för lite med oss själva

Elisabeth Bergstrand-Poulsen

Elisabeth Bergstrand-Poulsen (1887-1955) från Långasjö i Småland, var en betydande konstnär och författare, som i Växjö har en väg uppkallad efter sig och på den gata som leder till Resecentrum Växjö, finns denna text av henne

Vi sällskapa
för mycket
med maskinerna
och för lite med oss själva
 Elisabeth Bergstrand-PoulsenNär temat för Nässelfrossa 2016 i Olofströmsbygden nyligen har presenterats
Människan och maskinerna
så reagerar men inför mötet med en text som just denna. Så aktuell! Var finns den?

Texten finns i Elisabeth Bergstrand-Poulsens bok
Lovsång till vardagen, 1950

"Ja, vi sällskapa för mycket med maskinerna och för litet med oss själva. I en övergångstid ser det ut som om vi ha gott av det, som om vi bli snabbtänktare, klarare, nyktrare därigenom. - Vem vet om det inte bara är skenbarligen. Fast vi först komma att märka resultatet då det blir våra barn och barnbarn, som skola värna om allt det vackra och dyrbara vi och förfäderna samlat samman - det, som kallas kultur. - Den första viktiga halvdelen av vårt liv, vår barndom och ungdom, vilade i natur och ro. Detta är av oberäkneligt värde för oss. Men våra barnbarn, som kanske inte ha känt oss, som vi därför inte ens kunna verka på med våra minnen - det skulle vara intressant att se, hur de, då de bli fullfjädrade maskinmänniskor, handskas med mildheten och hur de handskas med de allmänmänskliga kostbarheter de fått i arv. -"

Elisabeth Bergstrand-Poulsen:
Lovsång till vardagen, Sid.47


Tankar inför kommande års Nässelfrossa
   ~ Människan och maskinerna ~

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: