lördag 25 juli 2015

Harry Martinson om bra dikter: "när det kända, tänkta och skrivna sammanfaller med varandra"BLAD
1.
Slåttern går 
och alla som önskat sig vara blommor
förändra hastigt sina önskningar.
-
4.
När allt gräs mejas ner och volmas till hö,
då tystnar göken för året,
då kommer hans talande tystnad. 
-

Jan Mårtensons bok Som det kan bli - Memoarer har många litterära påminnelser och den ger en litterarturhistoriskt intressant exposé genom möten med de många författare, som Jan Mårtenson minns i sin memoarbok.  Journalistisk snabbt tecknar han detaljer, som fördjupar bilder i ett stort persongalleri.

Jan Mårtenson brukade besöka romanförfattaren och krönikören i Aftonbladet Bosse Gustafson på Edsviksvägen i Sollentuna, och ger med ett penndrag en mångfacetterad bild i sina memoarer:
"Harry Martinson bodde en bit längre bort på samma väg. Vi gick där förbi vid något tillfälle och konstaterade att gräset var vildvuxet. - Han har nog inte hjärta att slå det, trodde Bosse".
Jan Mårtenson visar genom att ha med dessa korta rader i sina memoarer, att han väl känner Harry Martinson som naturälskare och läsaren blir påmind om och får hjälp att associera till många naturdikter av Harry Martinson.
Ur ett samtal som Jan Mårtenson haft med Harry Martinson har Jan Mårtenson tagit med tankar i memoarboken, som röjer något om hur Harry Martinson såg på sitt diktande och hur han arbetade:
"Böcker är som tjädrar. De bör hängas upp och möra till sig. [...] Till och med en utmärkt författare skriver högst tio bra dikter i sitt liv. Då menar jag så bra att en författare ärligt inför sig själv tycker den är bra - när det kända, tänkta och skrivna sammanfaller med varandra."

Jan Mårtenson som själv har utgivit ett 25-tal boktitlar, lyrik, prosa och facklitteratur, är i Som det kan bli - Memoarer mycket erkännande om Harry Martinson och skriver:

"Hemligheten bakom hans storhet som diktare känner jag inte till. Men jag tror att den låg i hans förmåga att aldrig lämna köksbordets vaxduksperspektiv, när han berättade för oss om kosmos. Han var själv ett universum, helt unik."

Jan Mårtensons Som det kan bli - Memoarer är en underhållande och lättläst bok på 400 sidor, som ger en snabb och belärande litterär fördjupning.


IN MOT SLÅTTERN
-
Göken har tystnat.
Den hördes för var dag allt längre och längre bort.
Mot slutet lät den som en kyrkklocka.

HARRY MARTINSON: Ur Passad

Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: