torsdag 19 mars 2015

Vad har vår tids människa för möjlighet att överleva?

 
Frågan "Vad har vår tids människa för möjlighet att överleva?" ställs år 1967 till Harry Martinson av Carl Magnus von Seth, i en intervju för Radio Blekinge. Intervjun finns utgiven med kommentar av Stefan Sandelin, som bl.a skriver:
 
   "Harry Martinson spaltar upp problemet, ser det först som en cynisk, rent biologisk kalkyl; ett antal individer överlever och därmed livet. Detta är oacceptabelt ur humanistisk synpunkt. Kärnfrågan blir istället hur mycket av den mänskliga med tillvaron som kommer att överleva."
 
   Harry Martinson avslutar intervjun med att säga:  "Men eftersom tiden och åren går, så inser man också att eftersom befolkningen ökar i världen och problemen därigenom blir fler och fler, så krävs det en utveckling av denna teknik mer och mer också för att kunna hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen. På så sätt har jag kommit fram till på senare år att tekniken, den moderna tekniken, det är det enda som kan rädda världen från undergång, samtidigt som mycket av förstörelsetekniken samtidigt hotar med undergång. Vetenskap och teknik är de enda möjligheterna att lösa dessa problem och det får man inte misströsta om."
 
    Stefan Edman har regelbundna krönikor i Livsmedelsarbetarnas tidning MÅL & MEDEL, där han i Harry Martinsons anda lyfter fram frågor om mänsklig överlevnad. I senaste nummer av tidningen skriver han under rubrik "Miljö och politik" om jordbrukets kris:
 
   "...600 000 hektar prima jord ligger för fäfot i en värld där livsmedelsproduktionen totalt måste fördubblas..."
 
Avräkningspriset för ett av människans främsta livsmedel, mjölk har på ett år minskat med nästan en fjärdedel och detta har orsakat akut likviditetskris för mjölkbönderna. Svenska krav och regler för djurens välfärd, miljön och landskapet gör konkurrensen med andra länder kännbar för stora delar av livsmedelsproduktionen. Allt hänger på prismekanismerna. Sveriges självförsörjningsgrad på mat tillhör de allra lägsta i världen. Samtidigt som 600 000 hektar prima jord ligger för fäfot i en värld där livsmedelsproduktionen totalt måste fördubblas till seklets mitt, framhåller Stefan Edman.
 
   Vad har vår tids människa för möjlighet att överleva? Den frågan slet Harry Martinson med och i hans anda kämpar också Stefan Edman därmed.
 
ISBN 978-91-637-2661-3 Bildlikt Förlag

 
   MARKUS - DEN MODERNE BONDEN
är en samtidsdokumentation från år 2013 och en inspirationsskrift för dem som trots de mycket stora svårigheter som finns, ändå vill satsa på ett yrkesliv som bonde. Vi får i boken följa 23-årige Markus Lindgren under hans första år efter övertagandet av ett anrikt jordbruk i byn Ragvaldsträsk, cirka 15 km söder om Skellefteå i Västerbotten län.
   Det är fotograf Camilla Öjhammar som till text av författaren och frilansjournalisten Lars Westerlund får läsaren att djupna i förståelsen av värdet i svenskt jordbruk. "Det bästa med att vara lantbrukare är att man själv bestämmer över sin arbetsdag."
 
   Ordföranden i LRF Västerbotten Arne Lindström har skrivit ett engagerat förord  i boken MARKUS - DEN MODERNE BONDEN:
 
   "Människan är beroende av att det hon gör är meningsfullt, och få näringar torde erbjuda så mycket mening som just jordbruk. [...] Jag har en bestämd känsla av att fastigheten kommer att få se ytterligare generationer komma och gå, allt för att du och jag även i framtiden skall ha mat på bordet."
 
Harry Martinson, Stefan Edman och Den moderne bonden sliter med samma angelägna fråga:
 
Vad har vår tids människa för möjlighet att överleva?
 

 
 
HARRY MARTINSON: Ur Passad

En del av tillvaron är i din makt,
en annan del icke.
                                 Epiktetos
 
 
LI KAN TALAR UNDER TRÄDET
 
V
 
Avfärda inte det mänskliga
med ständiga hänvisningar till det upphöjda.
Det är i sinne as rike där smärtorna och glädjen bor
som vår värld skall förklaras.
Det självklara slår in i våra sinnen med solkraft.
Solen skänker oss dagligen livet ur det upphöjda
men i våra sinnens riken.
Utan tillit till denna grund och detta valv av självklarhet
uppstår i get sanningsförhållande uthärdbart för oss.
Sanning och rätt har i sinnenas värld en av sina boningar,
den boningen är vår, och den boningen är rik.
 
Men var säker, det finns en högre sanning som överblickar
alla andra.
Den vaktar dem som solen vaktar fälten från frost.
Vi är alltid iakttagna av en fri sols livgivande öga.
Upptäcka vi udret i detta skall våra sinnen få fönster  mot
himmelen.
 
Sanningen behöver inte oss.
Det är vi som behöver den.
Sanningen är inte angelägen.
Angelägenheten är helt på vår sida.
 
*
HARRY MARTINSON: Ur Passad
 
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: