måndag 23 mars 2015

"Kärlek bland nässlor - ett brännande problem"

Alternativa studentämnen

Under årens lopp satte tredje ring vid Fjellstedtska skolan i Uppsala ihop s.k. skämtämnen för studentskrivningen i svenska. En lista över årets ämnen spikades på ingångsdörren till Fjellstedtska skolan vid Järnbrogatan intill Fyrisån i Uppsala. Listan över årets skämtämnen kunde också läsas i flera dagstidningar. Fjellstedtarnas studentämnen var något man såg fram emot och som diskuterades med muntration. 


Fjellstedtska skolan, Uppsala 
Oljemålning av Gusten Widerbäck,1938
Bilden efter foto av Pelle Johansson, 1997 för 2015 års
Årsskrift för Kamratföreningen Gamla Fjellstedtare

"Kärlek bland nässlor
- ett brännande problem"

var ett av ämnena bland 1963 år alternativa studentämnen. (Stoffet ska hämtas ur modern svensk litteratur) angavs inom parentes efter själva ämnet. Säkert var tanken den att Harry Martinsons diktning skulle ge material för behandling av ämnet, Nässlorna blomma, 1935 och dikten Natur, ur Nomad, 1931

Natur

Allt var så grått, så grått,
och världens svälta tjöt
i blodigt oförnuft -
och dö jag ville inte, ville inte.
Jag fann ett hundlokshav vi nyttorågens strand
och badade mitt ansikte i kryddor ifrån ambras
rike.

Min heta nässelbrända kropp och själ
blev ett med grön extas:
O, hemlighet! O, hemlighet!

HARRY MARTINSON: Natur

De alternativa svenskämnena vid Fjellstedtska skolan 1963 gav ytterligare val för litterär djupdykning i svensk litteratur:

"Den döde"
- en levande dikt?

Här tänktes nog Esaias Tegnérs dikt "Den döde", skriven o.1834 bjuda underlag för uppsatsskrivandet. En möjlighet till fördjupning i Esaias Tegnérs liv liksom i den antika mytologin ger denne grekprofessors högstämda diktrader "I skaldens bröst sin nyckel dikten har...nu glad som gudar i Olympens sal..."

"Röda rummet
- en grön författares utsvävningar i det blå"

Hans Lindström var en av de mycket kompetenta lärarna som undervisade vid Fjellstedtska skolan i Uppsala. Han hade år 1952 skrivit akademisk avhandling och föredömligt utrett "Hjärnornas kamp - psykologiska idéer och motiv i Strindbergs åttiotalsdiktning". Den som avsåg att skriva en uppsats med ämnet "Röda rummet - en grön författares utsvävningar i det blå" gjorde det minsann inte lätt för sig och att välja detta ämne utan kunskap hämtad ur Hans Lindströms enorma kompetens om August Strindberg, vore inte möjligt. Detta visste alla gymnasisterna på Fjellstedtska skolan i Uppsala.

Ämnen med stor bredd

Också andra ämnen fanns att välja bland, för den som inte direkt ville fördjupa sig i den svenska litteraturen. Fjellstedtska skolan i Uppsala var ett helklassiskt gymnasium med fem årskurser latin, fyra årskurser grekiska och två årskurser hebreiska. Ett av de alternativa ämnena var

 "Pasifaes tjurighet - Minos olycka"

vilket gav möjlighet för den av grekisk mytologi intresserade, att visa sina kunskaper däri. Men ämnet förde också vidare in i litteraturens värld genom Ikaros, som förfärdigade vingar av vax och fjädrar för att fly från labyrinten på Kreta, där han inpärrats. Ikaros blir en symbol för hybris, övermod, och finns rikt behandlad av flera stora diktare, bl.a Werner Aspenström som var "Harry Martinsons bäste lärjunge", såsom Tommy Olofsson beskrev honom efter Werner Aspenströms död den 25 januari 1997.  Werner Aspenström har två dikter om Ikaros; "Ikaros och gossen Gråsten" ur diktsamlingen Dikter under träden, 1956 samt "Ikaros, försenad, ger sig av" ur diktsamlingen Inre, 1969. 


Werner Aspenströmsällskapet har år 2015, som medlemsbok för Sällskapets medlemmar, utgivit Werner Aspenströms samlade dikter. Boken omfattar hela 850 sidor, och innehåller förutom Aspenströms samlade dikter 1943-1997 också ett informativt förord av ordföranden i Werner Aspenströmsällskapet Hans Isaksson, som i en ålder av 72 år avled kort efter att boken hade nått Sällskapets medlemmar.


Bland de mera svårgreppade av de 17 alternativa studentämnena 1963 på Fjellstedtska skolan i Uppsala fanns exempelvis

"Ortopediska synpunkter
på de germanska folkvandringarna",

"Sveriges senaste historia
är dess statsministers
- är den satsen giltig?"

"Järnvägarnas skenbara betydelse"

"Min dikt"

Det sista alternativa svenskämnet år 1963 var "Min dikt" och detta ämne skulle vara möjligt att behandla medelst ett personligt, självbiografiskt alster som en tolkning av ens egna författardrömmar. Sådana kunde få näring av tidigare Fjellstedtares erkända och lästa diktning. Främst räknas Lars Ahlin och Göran Tunström till de stora svenska författare, som varit elever på Fjellstedtska skolan i Uppsala och som fortfarande är allmänt lästa. Lars Ahlin var likt Harry Martinson under en tid luffare, då han också försökte sälja dikter, vilket inte gick så bra för honom. I novellen "Härligt grönt gräs", som först utgavs 1944 med novellsamlingen "Inga ögon väntar mig", skildras bland novellens pastoralt vackra naturscenerier, luffarlivets hårda villkor för luffarna Frans och Bosse, som främlingskap, rädsla och hungerns gastkramande smärta. "Om man vore ko ändå, sa Frans och smekte det härliga gröna gräset. Då behövde man bara..."

Det är intressant att jämföra Lars Ahlins luffarerfarenheter och tankar genom beskrivningen av luffarna Frans och Bosse i "Härligt grönt gräs" med skildringen av de erfarenheter luffarna Kristofer Teodor Bolle och Sandemar (Sand-gren/Mar-tinson) gör i Harry Martinsons livsfilosofisk-symboliska tänkebok "Vägen till Klockrike", 1948.  Lars Ahlin skulle 2015 ha fyllt 100 år, vilket firas stort, bl.a med att Litteraturtidningen Parnass ägnar ett helnummer åt Lars Ahlins författarskap, "Lars Ahlin - en svåråtkomlig gigant".

 
Lars Ahlin-sällskapet ger med anledning av 100-årsfirandet, ut "Vi läser dig Lars Ahlin", där goda kännare av Lars Ahlins författarskap skriver om vilken relevans Ahlins texter har för nutida läsare.


"Kärlek bland nässlor" 

nf2011 02 flaggorna i topp

Nässel-

frossa

21–28 juni

2015

Tema:

I flyktens spår


www.nasselfrossa.se


Rune Liljenrud


Inga kommentarer: