fredag 10 maj 2013

3. Årshögtiden ~ Söndag 5 maj 2013

 
 Litterär skylt vid ingången till Nobel Museum 
 
  
Litterär skylt vid kajplats 23, Strandvägen 
 
Årshögtidens deltagare samlas i Börshuset, Nobelmuseet,
 Gamla Stan, Källargränd 4 och hälsas där välkomna av
Harry Martinson-sällskapets ordförande Åke Widfeldt.
 
"och på kung Gustavs stod sken..."
Så skriver Lars Forsell i Ode till Svenska Akademiens
200-årsjubileum, vilket står att läsa på Litterär skylt vid ingången till Nobel Museum (Bilden högst upp i bloggen)
 
Presentation av Svenska Akademien görs av Odd Zschiedrich, som är kansliansvarig vid Svenska Akademien sedan år 2003. Han är  kanslisamordnare, ansvarig för verksamheten vid Svenska Akademiens kansli, allmänna frågor om Svenska Akademien, ansökningar och andra akademiärenden, priser och belöningar, fastighetsärenden samt juridik. Han är en stor tillgång i Harry Martinson-sällskapets kontakter med  Svenska Akademien. För detta uttalas varmt erkännande tacksamhet.
 
Den pågående Nobelutställningen om Nobelpristagaren
 i litteratur år 2011 Tomas Tranströmer
"ATT GÅ IN I SJÄLVA VERKLIGHETEN"
presenteras av utställningsproducent Fredrik Skog
 
 En igelkott ~ Utställningskatalogen bär en avbild av en igelkott, en av Tomas Tranströmers barndomsleksaker, en figursågad träplatta föreställande en igelkott.
 
  
 Niklas Schiöler välkomnas av vår ordförande. Schiöler, som är författare och poesiforskare, föreläser om Harry Martinsons och Tomas Tranströmers diktning:
 "Att ställa in skärpan, om konsten att skriva med ögat".
 
 
I sin bok ”Begränsningens möjligheter” citerar Niklas Schiöler det som Harry Martinson säger om den poetiska gestaltningen, att den skall bygga på en förening av det ”faktiskt sedda och det centralt anade”. Ett kapitel i boken ”Att ställa in skärpan” fokuserar på Harry Martinson och bjuder hjälp att komma nära det ”faktiskt sedda och det centralt anade” hos Martinson. Sommarpsalm lockar till sång. Här har tonsättare en stor uppgift.

Sommarpsalm

När solen stiger visar gläntan fram
den gröna sommarskogens gräs och blad.
Ett spel av soleld går från stam till stam
och fink och sylvia gör anden glad.

Rik återger naturen sinnets fröjd
och säger klart med blom och fågelljud
hur gräset är, hur fjärilen förnöjd
hos ängen gläds i lätt och härlig skrud.

Varenda blick på dessa ängars ljus
får svar av skimret som med vindens gång
beglittrar var sekund när trädens sus
församlar sig hos fåglarna till sång
.

HARRY MARTINSON: Ur Dikter om ljus och mörker

 
I sin bok "Ledstången i mörkret" skriver Niklas Schiöler om olika sidor av Tomas Tranströmers diktning: om den stränga formen, om den överrumplande metaforiken, om det lätta handlaget - och om diktningens tillit, "den blinda ledstången som hittar i mörkret".
 
I bokens förord skriver Niklas Schiöler: Även antalet möjliga infallsvinklar på Tranströmers poesi kan förefalla gränslöst. Detta sagt i lugn förvissning om att man inte blir färdig med den, och det är som det skall. Eller, som han själv säger i en dikt:
"Den som är framme har en lång väg att gå."
 
Vår nitiske räntmästare Johnny Karlsson bjuder bokbord
 under hela årshögtiden och följer med ett rikt bokutbud
oss också till Svenska Akademiens solenna högtidssal 

 
Lena Havland-Erlandson från Stockholmsgruppen äntrar talarstolen varifrån Nobelföreläsningar hålls, ger information om lunch på Bistro Nobel och därefter besök på Nobelmuseets utställning om Nobelpristagaren 2011 Tomas Tranströmer. Detta är en utställning om poeten och bokbindares tolkningar av hans verk.
 
Nobelprismotiveringen från Svenska Akademien är:
 
"för att han i förtätade,
genomlysta bilder
ger oss ny tillgång till
det verkliga"
 
Sedan 2007 har Nobelmuseet i samarbete med Svenska Bokbinderiföreningen (SBI) och Grafiska Företagens Förbund låtit bokbindare göra unika tolkningar av den senaste Nobelpristagaren i litteratur. Här några exempel på inbindningar av Tomas Tranströmers verk, som finns i den pågående utställningen 16 februari - 2 juni 2013.
Utställningens fyra teman är: "Jaget", "Naturen", "Musiken" och "Världen".
 
Shemah Hassan, Märsta  (till vänster)
och
Anna-Karin Oleschak, Sigtuna (till höger) 
 
 
Falko Weidenmüller, Schweiz (till vänster)
och
Ana Ruiz-Larrea, France (till höger)
 
 
"Att följa vitsippans väg genom den första gurkgröna och strax därpå trägula nedåtböjda knoppens olika stadier och till dess blomman först slår ut: liten och melongröngul under de första timmarna, men sedan svällande och fyllande sig, med stridiga nyanser av strålguld mot vitt, det är vackert och värt sin tid.

Från detaljen kan man sedan, plötsligare än man vet, se ut över en äng av fullblommig vit skönhet, som breder sig vida omkring med vita vikar mellan stammarna. Svalka, vithet och renhet. Den friskt vårgiftiga stjälklukten, den känner vi igen; och blåsten som buktar och bankar i sippmattan."

HARRY MARTINSON: Ur Intåget
/ Midsommardalen, 1938

 
 Rune Liljenrud
 

Inga kommentarer: