tisdag 4 december 2012

Om översättandets svåra och ädla konst

 
 
Över stock och sten
i översättandets snårskog
 
Nebbeboda Akademi den 25 juni 2012
Plats: Nebbeboda skola, Olofström

Om detta finns en del att läsa i Harry Martinson-sällskapets medlemstidskrift Doris Nr 22 2012 och efter denna dags Svenska Dagbladet så aktualiseras åter frågorna om översättandets svåra och ädla konst.

Vår förste Klockrikestipendiat, författaren och poeten Li Li och ledamoten av Svenska Akademien Göran Malmqvist har enligt SvD den 4 december 2012 olika meningar om hur Nobelpristagaren Tomas Tranströmer bäst bör översättas till kinesiska.

Jag plockar ur min bokhylla fram Li Li's översättning av Xi Chuan "Ansikte och historia" som med Li Li's kommentarer utgavs år 2009 på förlaget Wahlström & Widstrand

samt

Göran Malmqvists tolkning av två röster från Kina, Wen Yiduo och Ai Quing "Dödvatten och gryning" med översättarens inledning, utgiven år 1983 på Förlags AB Wiken.

Li Li och Göran Malmqvist är två viktiga översättare och utan deras arbete skulle för oss stora författarskap vara höljda i det stora världsspråkets dunkla skönhet. Tack Li Li och Göran Malmqvist för att Ni med Ert kunniga översättningsarbete berikar världslitteraturen!

Vad gäller ordvalen  i debatten mellan de båda översättarna så kommer jag att tänka på en professor från min studietid i Uppsala, som blivit angripen i en bok av någon höglärd kollega. Han började sin föreläsning med att referera till detta och så kom det:
"Han hade inte behövt skriva om detta. Han kunde ju ha ringt mig!

I väntan på flera översättningar från kinesiska av Li Li och Göran Malmqvist.

Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: