måndag 10 december 2012

Nobeldagen 2012 ~ Mycket att glädjas åt!


Norrskensballad

Norrskenets flammande strålknippen spraka

ut över fjällmoars stelfrusna land,

uppflamma, avslockna, sjunka tillbaka

bortom de sovande skogarnas band,

fladdra likt gyllenridåer i natten,

skifta i tjusande färgharmoni,

kastar sitt ljus över isklädda vatten

i en bedårande formsymetri.


Ekande vargtjut i fjälldalen skallar.

Ulvarna jaga en flåsande ren;

i dvärgskog av snedvridna knotiga tallar

gnaga dödsvultna ulvar den fallnes ben.

Himmelens stjärnhopar gnistrande glimma,

blinka helt vänligt mot dödsfrusen strand.

Uti den isande polnattens timma

stelnar allt - utom mitt hjärtas brand.


Nordanskogs dödstysta, drömlösa dvala

snart skall förbytas i vaknande vår;

då skall en gudasänd sjungande svala

komma med budskap till fjälldalens vrår.


HARRY MARTINSON


Dikten "Norrskensballad" först publicerad i
Arbetare-Kuriren, nr 49 den 10 december år 1927 - i dag på Nobeldagen 2012, alltså för 85 år sedan.
Efter första publicering har dikten varit införd i flera andra tidningar.
Ibland kallas den "Norrskensnatt".


Nobelpriset i litteratur år 1927 tilldelades Henri Bergson, Frankrike. Denne författare var också filosof, som Harry Martinson hade mycket gemensamt med, förutom intresse för Einsteins relativitetsteori, också något som berörts av vår tidigare ordförande i Harry Martinson-sällskapet Ingegerd Bodner-Granberg och som nämns i efterordet till den nya utgåvan av Harry Martinsons GYRO. Där framkommer det som Ingegerd Bodner-Granberg visat på, att Harry Martinson hade som ett tema "Nöj er inte bara med den fysikaliska världen. Vetenskapen är bara en del av varat. Varat rymmer vetenskapen, men vetenskapen rymmer inte varat".

Johan Lundberg refererar i sin doktorsavhandling om Harry Martinsons lyrik 1935-1945 Den andra enkelheten, till John Landquists bok om Henri Bergson, vilken Harry Martinson uppger sig ha läst, och Johan Lundberg skriver: Liksom Martinson och de romantiska skalderna betonar Bergson vikten av att man inte fastnar i en materialistisk synvinkel. Detta eftersom det mekaniska, objektiva registrerandet inte ger någon fullödig bild av verkligheten: "Liksom vi ha synen, riktad mot yttervärlden, finns det också ett sinne riktat inåt och som, må vara ofullständigt, fångar livet självt under de slöjor, som dölja det för oss." 

Johan Lundberg påminner om en Martinsonsk term, att i poesin vidgas verkligheten och han berör också poesins mystik. Lundberg citerar vad Harry Martinson skriver om detta i Konsten och livets mening:

"Konstnären, exempelvis lyrikern, tänker och känner på ett sätt som är mystikerns. Lyrikern vet att månen är ett stenklot utan liv, men när han är som mest inspirerad diktar han en sång där månen blir den glödande augustifrukten, den varmaste av lyktor eller den friskaste av alla meloner."

I Harry Martinsons "Norrskensballad" vidgas verkligheten!

Himmelens stjärnhopar gnistrande glimma,
blinka helt vänligt mot dödsfrusen strand.
Uti den isande polnattens timma
stelnar allt - utom mitt hjärtas brand.

Nordanskogs dödstysta, drömlösa dvala
snart skall förbytas i vaknande vår;
då skall en gudasänd sjungande svala
komma med budskap till fjälldalens vrår.

 

Författaren och översättaren Li Li, bördig från Kina, tilldelades Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne för år 2009 och det var första gången det nyinrättade stipendiet delades ut.


Motiveringen var: ”För besjälat författarskap och lyhört inkännande översättningsarbete, som i språklig kamp med symboler, precisa ord och uttryck, tecken och bilder, skapar vägar mellan olika kulturer.”

När Li Li fick meddelande per telefon om att  han tilldelats Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne, svarade han spontant glad: Harry Martinson, han var ju kines!

I dag när Nobelpriset i litteratur 2012 utdelas till den kinesiske författaren Mo Yan så kan Harry Martinson-sällskapet, som har Klockrikestipendiet - att ges till författare, översättare eller skribent - glädjas åt ännu ett författarskap, som "skapar vägar mellan olika kulturer".
 
 
Författare Mo Yan  莫言
 
天堂 蒜臺 之 歌
Originalets titel: Tiantang suantai zhi ge
 

För "lyhört inkännande översättningsarbete" var bl.a motiveringen för Klockrikestipendiet år 2009 till Li Li. Mo Yans författarskap hade för de allra flesta svenskar varit höljt i det stora världsspråkets lockande skönhet, om inte översättaren Anna Gustafsson Chen arbetat med att översätta från kinesiska till svenska, och Bokförlaget Tranan satsat på just denne i år Nobelprisbelönte kinesiske författare Mo Yan.

Anna Gustafsson Chen har med ett "lyhört inkännande översättningsarbete" gjort Mo Yans viktiga böcker tillgängliga för oss på svenska.

Nobelpriset år 2012 ges hedrande till  Mo Yan!

Varmt tack Översättare Anna Gustafsson Chen
och Bokförlaget Tranan! Ni är värda Nobelfest!

Rune Liljenrud

Fotograf :  Ben Campbell
Bilden lämnad av Cathrine Anderback, Slussfors

Varmt tack för bild av "Norrskensnatt" ~ Rune Liljenrud
 Inga kommentarer: