tisdag 30 oktober 2012

Snart dags för Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne för år 2013

 
 
Illustration av Stig Södersten till en artikel
av Harry Martinson "De romantiska"
i Publicistklubbens jultidning 1949
 

I BMF 1955, nr 3 ~ organ för Svenska bokhandelsmedhjälpareföreningen ~ berättar Harry Martinson om hur han kom att skriva Vägen till Klockrike:

För det första är det en historia om bokens titel. Den började finnas mycket tidigt i mitt liv. Jag var då inte mer än femton år gammal och färdades genom landet till fots, för jag var sjömanspojke och skulle ta mej från Göteborg till Narvik och skulle söka hyra där för att komma till Philadelphia med en malmtrad.

Detta hände på sommaren i juni månad en vacker natt; jag befann mig på utvandring från Östergötland och då stannade jag plötsligt framför en vägvisare. De var inte så moderna då utan var av trä och ganska primitiva, och där stod bara "Vägen till Klockrike". Och där låg min boktitel färdig, innan jag någonsin hade bestämt mig för att bli författare, innan jag hade några särskilt stora livserfarenheter.

Jag minns att jag tjusades av den där vägvisaren. Fantasi hade man ju redan då. Jag tänkte mycket på den, det blev en sån stämning från den där vägvisaren. Jag började fantisera om vad Klockrike betydde, om det var en socken där man gjorde kyrkklockor eller fickur, eller om det kanske var en sockern där det växte klockliknande blommor eller så.
 
 
Det känns stort att ur denna sökande början till den livsfilosofiska romanen Vägen till Klockrike har blivit ett mycket hedrande stipendium på 20 000 kr, som utdelas vartannat år av Harry Martinson-sällskapet ~ närmast vid kommande årshögtid i Stockholm 3-5 maj 2013.
 
Offentliggörande av vem som får 2013 års Klockrikestipendium sker i samband med styrelsens sammanträde i Göteborg 26 januari 2012.
 
Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne, som inrättades i samband med att Harry Martinson-sällskapet firade 25-årsjubileum i Klockrike år 2009, har hittills utdelats vid två tillfällen och givits till till författarna Li Li, Bromma (2009) och Carina Karlsson, Åland (2011)
 

 ”Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne delas ut till författare, översättare eller skribent, som verkar i Harry Martinsons anda.  Om stipendiejuryn finner författare vars diktning bildar syntes med bildkonst så att text och bild berikar varandra och skapar samklang, kan bildkonstnär få del av stipendiesumman.”
  Rune Liljenrud

Inga kommentarer: