torsdag 11 oktober 2012

Aniaradagen 12 oktober 2012


I samband med att Aniara publicerades den 12 oktober 1956 påpekade Harry Martinson flera gånger att diktverket var en varning till mänskligheten. Aniara blev kulmen men också sammanfattningen av många års civilisationskritik som Martinson framfört i olika sammanhang.

I tidskriftsartikeln ”En farlig historia” (All världens berättare årg. 4 nr 2, 1948) talar han om ”leken med atomerna” som ”är farligare än leken med elden”. Johan Wrede (Sången om Aniara, 1965) beskriver det så här:

Ty medan elden är ett direkt tillgängligt naturfenomen, måste man, för att komma åt atomkraften, bryta ”insegel som naturen själv döljer med insegel”. Vetenskapen har ”så att säga brutit sig in till ovissheten, gett oss en möjlighet till osäkerhet som naturen aldrig själv presenterat för oss på öppen mark”

I dikten ”Men ingen Noak fanns” (Vi, julnumret 1947) beskriver Martinson hur kunskapens träd skövlats i jakten på atombomben:

När kunskapens träd var skattat
till grunden och kärnan i allt
fick livet som omslöt dess gåtor
en smak av förintelsens salt.

Det spred sig till djuren och träden
och frätte på livets tråd,
och spjälkade grodden i säden
och rubbade instinktens råd.


Som Wrede påpekar är detta troligen en reaktion mot de atombombsprov som USA genomförde på Bikiniatollen 1946 och som drabbade alla levande organismer i provområdet. Det radioaktiva utfallet blev till ”förintelsens salt”.

Nu: kärnvapnen moderniseras
I dag, den 12 oktober 2012, hotas vi fortfarande av ”förintelsens salt” även om inga kärnvapenprov utförs. Kärnvapenmakterna har börjat inse att deras atombombslager är omoderna och för att känna sig ”säkra” måste man modernisera dem, kosta vad det kosta vill.

I USA har president Obama utlovat ”en värld fri från kärnvapen” och tilldelats Nobels fredspris. Detta är den officielle Obama, men bakom kulisserna har han visat sig vara en stor kärnvapenivrare. USA kommer enligt inofficiella källor att satsa 2 300 miljarder kronor under de närmaste tio åren på att modernisera sin kärnvapenarsenal.

Och övriga kärnvapenstater verkar följa efter. Ryssland ska satsa på nya interkontinentala missiler och en ny generation missilutrustade atomubåtar, Kina planerar för nya kärnvapenmissiler av olika slag liksom Indien och Pakistan. Ja, hela världen tycks nu var på väg in i en period av kärnvapenupprustning utan motstycke.

Detta trots att opinionsundersökningar i kärnvapenstaterna visar att en klar majoritet är för ett förbud mot atomvapen. Så här beskriver förre vapeninspektören Hans Blix situtationen i ett mejl som jag fick från honom nyligen: ”Nedrustningsklimatet är idag bedrövligt”.

Därför: Lyssna till dagens varnare som liksom Harry Martinson ser igenom de dimmor som kärnvapenförespråkarna lägger ut. En sådan vital röst tillhör ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Besök gärna deras hemsida: http://www.icanw.org/

Åke WidfeldtInga kommentarer: