lördag 29 september 2012

"Där bor tyngdpunkt och gyro..."

 
Harry Martinsons GYRO i ny upplaga
Presenterad på Bok- och Biblioteksmässan
i Göteborg lördagen den 29 september 2012
 
~  Harry Martinson-sällskapets årsbok 2012  ~

  Omslag av författarens dotter Eva Martinson 

Baksidans text:

Harry Martinson-sällskapet
Vekerum förlag
 ISBN 978-91-86722-92-0
Harry Martinson-sällskapets
Räntmästare Johnny Karlsson
och Ordförande Åke Widfeldt
visar nöjda fram GYRO i ny upplaga
på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg
 
Professorn i teoretisk fysik Ulf Danielsson
föreläser på Bok- och Biblioteksmässans DELS-scen
om Harry Martinsons GYRO i nytryck 2012
                                                           
GYRO
Vinjettillustrationerna
är tecknade av Harry Martinson[!].
Jord-Eco förlag AB. Stockholm 1986. 149, (4) s.
Uppl:s storlek Okänd.
I bokhandeln möjligen i juli 1986.
~ ~ ~ ~ 

Etikprofessor em. Göran Bexells föredrag  den 5 maj 2012 vid Harry Martinson-sällskapets årshögtid, på Jämshögs folkhögskola om Harry Martinson och etiken,  "Barmhärtigheten gror på livets grunder",  inleddes med att han gav en djuplodande analys av Harry Martinsons dikt Försonande rymd.  Han kom då  också att beröra Harry Martinsons GYRO och påminde om vad Harry  Martinson i brev till Hans Larsson år 1938 skriver, att människan behöver ha, vad han kallar, ”ett etiskt mått” och det är ett ungefärlighetens balanssinne, och det är då man är samvetsgrann och ungefärlig, inte rätlinjig och kategorisk utan ungefärlig och söker det lite vaga, det mellansvävande. Detta är originellt och karaktäristiskt för Martinson. Människan behöver utveckla en ungefärlighetens konst och det skall inte vara plikt och rätlinjighet.
 
Så här skriver han i ett brev: "Detta etiska mått är som ett ögonmått. Det har ingen metergradering."
Konsten att handskas med ett sådant etiskt mått är och förblir ingenting annat än att vara samvetsgrann, ungefärlig. Det är dels att vara ytterst noggrann i samvetet, samvetsgrann, men det är också dels att vara ungefärlig, med hänsyn till de yttre omständigheterna och de villkor som formar situationen, där samvetet skall komma till sin rätt. Det är en konsekvent hållning som utgår ifrån förundran och vördnad. Livet har en balans och en helhet, en jämviktsförmåga och människan skall försöka förverkliga en sådan balanskonst i sitt liv.
Begreppet är ”gyro”, som Harry Martinson tyckte om. Livet är fullt av gyrala anordningar och etiken skall vara ett uttryck för detta. Gyrokompassen hade en stor beundrare i Martinson. 

Den själ som vore att önska sig
genomdrages ständigt av en ström.
Där bor tyngdpunkt och gyro,
där bor allt som i en pulserande mussla,
en genomgång för syre och friskhet.
Oceanen kommer dit och växlar ständigt vatten i rena rum.
Harry Martinson: Ur De tusen dikternas bok, 1984

_____________________

Tidigare bloggar här på hemsidan
om Harry Martinsons GYRO:

Harry Martinsons GYRO
25 år sedan utgivningen 1986
~ Publicerad den 14:e juli 2011

DEN GODARTADE MÖJLIGHETEN
"Quo vadis humanitas?"
~ Publicerad den 14:e juli 2010

Harry Martinsons GYRO
- nu 60 år och högaktuell!
"Det är ont om jordklot"
~ Publicerad den 24:e mars 2007
 
Rune Liljenrud
 
 

Inga kommentarer: