torsdag 7 juli 2011

Spektrum lyfte fram Harry Martinson


Spektrum grundades i Stockholm år 1931 och var en avantgardistiskt inriktad gruppering, som bl a Harry Martinson tillhörde. Karin Boye skrev flera viktiga essäer i Spektrum och Gunnar Ekelöf debuterade där som poet.

Utifrån nytt källmaterial berättar nu för första gången Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet, hela historien om SPEKTRUMGRUPPEN, i sin nyligen utgivna bok SPEKTRUM - DEN SVENSKA DRÖMMEN.
Boken har ISBN: 978-91-46-22062-6.

Bokens omfång är på hela 480 sidor och har cirka 130 illustrationer. Detta är verkligen en mycket viktig bok för läsare av Harry Martinson och andra författare såsom Karin Boye, Elmer Diktonius, Gunnar Ekelöf, T.S. Eliot och Ebbe Linde m fl.

Spektrum svarade också för bokutgivning, bl a Falskmyntarna av André Gide, sent på jorden av Gunnar Ekelöf samt flera av Agnes von Krusenstjernas verk.


Spektrum publicerade ett par notböcker, bl a Ny musik till ny dikt, där tonsättaren Gunnar Turesson tonsatt fyra dikter av Harry Martinson, "Tistel och blomma", "Månen och negern", "Chantee" och "Dikt".

I samma notbok Ny musik till ny dikt, fanns också tonsättningar av Nils Ferlins dikter "Kan du höra honom komma", "John Boy", "Krist sörjer" och "Löpsedel" samt Ivar Lo-Johanssons "På Månas stigar" och "Det fanns så kalla källor"."Detta häfte har ägnats åt Harry Martinson, som en av de allvarligaste och djupaste bland de yngre diktarna".

Temanumret om Harry Martinson finns i två versioner, en med och en utan reklam. Det faksimiltryck i 1000 exemplar, som Harry Martinson-sällskapets medlemmar fick hösten 1985, har med reklam.

Johan Svedjedal skriver att Spektrum lyfte fram Harry Martinson genom att publicera honom i flera nummer - utöver temanumret (bild ovan) 1932:6 - även i andra och femte numret 1932. I Spektrum 1932:2 medverkade Harry Martinson med "Tre dikter" (Museet, Barnet, I dag) och i Spektrum 1932:5 med "Vid gamla skolböcker" (De blå pärmarnas stapel låg rättad och gömde sina bockar).

Temanumret om Harry Martinson blev en succé hos kritikerna. Till och med Sven Stolpe skrev vänligt. Han kallade numret en "förträfflig idé" och utnämnde det till "otvivelaktigt en av höstens allra märkligaste litterära nyheter", skriver Johan Svedjedal, och han fortsätter: Redaktionen för Spektrum hade beslutat att nettoinkomsterna från lösnummerförsäljningen av temanumret skulle gå till Harry Martinson, vars ekonomi var dålig. Men summan blev inte större än 160 kr...

En blomsterhälsning med varmt tack till
professorn i litteraturvetenskap Johan Svedjedal
för hans givande forskarmöda med boken
SPEKTRUM - DEN SVENSKA DRÖMMENRune Liljenrud

1 kommentar:

Harry Martinson-sällskapet sa...

På årets bokmässa i Göteborg har Harry Martinson-sällskapet ett program om SPEKTRUM på De litterära sällskapens scen. Torsdagen den 22 september kl. 14.30 – 14.45 samtalar Paulina Helgeson och Johan Svedjedal om Spektrum och Harry Martinson under rubriken "Den nya människan". Välkomna´!
Åke Widfeldt