lördag 12 november 2022

Pär Lagerkvists "Den knutna näven" kan läsas som en trosbekännelse - Hävdar kämpande humanism - Andens makt över svärdet

 
Göran Rosenberg
Marcus Ehrenpreis
(Blogg 4 november)
Närhet


Till dig som jag aldrig fick känna
för att jag själv var en okänd -

/.../


till dig som får himmelens valv att lyfta
och dyning att fly

till dig som satte en gräns
för en grymt växande rymd.

Erik Lindegren: Ur Vinteroffer (1954)


VÄRLDSÅSKAN 
"Vi lever i eldars och moteldars värld". 
Världsåskan
Världsåskan rullar ständigt
dess grymma vagnar bullra
i alltid något fjärran.
Tidningen kommer. Du läser om land efter land.
Världs-eldsvådan flyttar sig, byter ställe
irrigt som i pyromanens virriga eldspel.
Makterna är lika eldfarliga som de är betryggande jämnspelta.
Steppbrand mot präriebrand. Död som skall avskräcka död.
Vi lever i eldars och moteldars värld.
HARRY MARTINSON: Ur Nio dikter BLM 1980, nr 2 (s. 88)

Rune Liljenrud 


Inga kommentarer: