söndag 27 november 2022

"Börjar att ordna och räkna . . . . "

 Genom atomernas skaror

världsalltets gnistfina änglar i kör

andas det evigas Gud,

oräknat evig,

gåta och mängd.

Ändå vet vi nu detta

inget om ordnandets Gud.

Häpnar bara, förskräckes.

Börjar att ordna och räkna.


HARRY MARTINSON:

Ur Oräknad värld
 Dikter om ljus och mörker


Gott Advent!
Rune Liljenrud


Inga kommentarer: