söndag 30 oktober 2022

Harry Martinson skriver i småprosasamlingen "Utsikt från en grästuva" om näckrosen och om sin rädsla inför de mörka vattnen"Näckrosen förband jag med döden. 
Där det växte näckrosor varnades man 
för bottengyttja och bråddjup."


Litteraturbanken har faksimilbild av 
Harry Martinsons manuskript
"Sent en vinterkväll kommer jag att tänka på näckrosor. /.../"

Litteraturbankens avbildade manuskript tillhör 
Uppsala universitetsbibliotek (H. Martinson 196).

Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: