måndag 30 december 2019

Perspektiv vid Årsskifte med Harry Martinson


ANIARA, Sång 72


Minnet kommer glimtvis åter.

Här i rymden finns ej hinder,

alla tider stråla samman,

och jag minns från skilda riken

skärvor från min långa vandring.

MYRVÄGAR 

Långa är myrornas vägar hem.
Natten kan överraska dem;
Solen går ner bakom vandrarens sko
Mycket kan hända på myrornas mo.

...

Rune Liljenrud 


Inga kommentarer: