fredag 20 december 2019

GOD HELGLÄSNING MED ÅRSJUBILERANDE LITTERÄRA SÄLLSKAPLitterära sällskapen bjuder berikande helgläsning 
genom sina årsböcker och årsredovisningar BOKLAND

Tänk dig världen som en läsesal.
Där finns livets bok så rik på blad
som en lövskog i ett sommarland.
Lägg därtill ett bergland, lagens bok,
lagens tavlor, sten från Sinai
och ett kilskriftkunnigt Babylon.
Vem kan läsa sig till kunskap nog.
Vilkens flit kan liknas vid en hand
som kan genombläddra livets skog.
Outtömlig ter sig gåtans bok
och oändlig läsning återstår.


HARRY MARTINSON: Ur Boken i vårt hjärta (1969) 
 
Harry Martinson-sällskapet kan i år fira 35 år efter tillkomst och sänder inför Julhelgen sina medlemmar en fullmatad tidskrift Doris 36/2019 tillsammans med Sällskapets nytryck av Harry Martinsons TUVOR, 1973 som nu har ett förord av Stefan Edman. Ordföranden Semir Susic kallar diktsamlingen för en "grön pärla" och visst är den så, men däri finns alla  naturens årstidsfärger: 


Rimfrosten, vinterns dagg, klär skogens grenar.
Granar i järnton, björkar i silver.
Några frysande domherrar pöser sig röda i rimludnad 
syren.

Fjolårsgräset glittrar vintersaltat.
LÖVSUSET
Lövsuset är som ljudet av oräkneliga vingar
ur tidens flykt.
Varje nu har ett eget vingpar.
Lyssnar du djupt inunder
talar i höstträdens kronor
vårar och somrar i blandning.
Vintrarna kommer dig frysande nära.
Livsvind och dödsvind blandas,
talar i tungsint molnkväll
med tidens vågor.

HARRY MARTINSON : Ur TUVOR

Oljemålning av Sven Ljungberg


Omslagsbild: Tillsammans på jorden,
kritteckning av författaren 2019


Alf Elmberg är god kännare av Harry Martinsons författarskap och han ger med sin skrift "Harry och jag", i år när Harry Martinson-sällskapet  jubilerar 35 år, ett värdefullt litterärt tidsdokument som spänner över lång tid och flera år med glimtar av hans långa medlemskap i Harry Martinson-sällskapet samt som medlem av dess styrelse. Alf Elmberg sammanträffade med Harry Martinson i Göteborg 1956 och fick då en personlig dedikation i ANIARA

Harry Martinson
till
Alf Elmberg
med hjärtlig
tillägnan

Alf Elmberg skriver mycket intressant om sitt arbete med "Damen i väntsalen", som framfördes vid Harry Martinson-sällskapets årshögtid 2005 i Göteborg. 

Pamela Jaskoviak 
Scenisk berättelse om mötet och vänskapen
mellan Harry Martinson och Margaret Eliza Kjellberg
I rollerna Guje Palm Victoria Brattström
Efterord av Alf Elmberg 

Alf Elmberg omnämner Elisabet Hermodsson, som år 2005 deltog i Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Göteborg och författade till denna en värdefull essä "Möte med Harry Martinson", som finns tryckt i ett häfte (ISBN 91-97-5036-3-0), där Alf Elmberg skriver i en inledning: "Elisabet Hermodsson är författare i Harry Martinsons anda, en av hans främsta efterföljare. Både till form och innehåll finns stora likheter, naturens mångfald och villkor, oron för konsumtionssamhällets utveckling. Hon har betonat sinnligheten och sinnenas glädje, hävdat innerligheten, livskällornas rätt."
Alf Elmberg summerar sin 24 A4-sidor stora skrift "Harry och jag", (Idéprint, Borås 2019) så: 
"Under många år har Harry för mig varit en insikternas och tankarnas förebild, när det gäller att förstå sanningar, att tänka med hjälp av hans erfarenheter, kunskaper och hållningar och njuta av hans vackra språk. Jag har fått hjälp och tröst, förklaringar. […] Det går att beskriva Harrys verk som en av mina ingångar till den stora litteraturen. […]
Jag har ofta svårt att erkänna mig närvarande i vår tid och dess yttringar med alltmer förvridna och påträngande media och skeenden som tröstkonsumtion och ytlig underhållning. Harry talade om den trötta fårskockspsykosens tidevarv."

Alf Elmberg letar efter ord för avslut till sin skrift "Harry och jag" och han finner orden i ANIARA, sång 49:

Hur svårt att tro på livet efter detta.

Hur rätt att önska livet efter detta.
Det är att visa glädje vid att leva
och lust att till dess skönhet återvända,
och inte bara dö som strandens slända.
  Pär Lagerkvist-samfundet ger sin årsbok 2019 titeln "Humanismens knutna näve". Denna har här i bloggen tidigare redogjorts för, i samband med att Samfundet 30-årsjubilerade i Öja Hembygdsgård den 9/10 november i år.Werner Aspenströmsällskapet
 har 2019 firat 20-årsjubileum

Ordföranden i Sällskapet Ulf Lindén skriver i sitt Julbrev att Werner  Aspenströms  syn på  människan  och planeten  äger  både en stor aktualitet och  tidlöshet. Han förebådade den nya  geologiska epoken antropocen (människans tidsålder) som definieras av  den moderna  människans kraftfulla och massiva inverkan på jorden och klimatet.

WERNER ASTENSTRÖM
Samlade dikter, 848 sidor

Werner Aspenströms ”På pryltorget” manar till eftertanke:  

PÅ PRYLTORGET (Ur ORDBOK, 1976)


SÄLJES:

Avmaskad, fyra månaders hundvalp.
Jakttrofé, noshörningshorn, 62 cm. 
Churchill: Andra världskriget.
Målvaktsbyxor, magmatta, benskydd,
plockstoppshandske, skridskor.
Parakiter, praktfinkar.
Bandit, 500 kr. 
Officerspäls, enastående tillfälle, 
matelasserad med renhår. 
En nästan ny bäddsoffa. 
Indisk safir. 

ÖNSKAS:
En hängbjörk. Och vidare en fågel.
En koltrast. Och vidare en sång. 
En skymning. Och vidare en tystnad.
En gryning. Och vida kring en sol. 
Het sommar. Och efter det en fågel. 
En trana. Och därefter snö. Saljesällskapet bildades 1999 och kan 20-årsjubilera
Årsskriften 2019 uppmärksammar att Sällskapet nu varit verksamt under 20 år och innehåller en bibliografi över översättningar av Sven Edvin Saljes romaner, till norska, danska, finska, isländska, holländska, tyska och tjeckiska. En översättning till engelska av "På dessa skuldror" är under arbete just nu av språkvetaren, journalisten och tidigare BLT-medarbetaren Erick Löfdahl.
Ordföranden Gustav Fredriksson skriver om Saljesällskapets bildande 1999 med stort ideellt arbete och vidareutveckling under 20 år. 

Årsboken har fyra Saljenoveller från Jul- och veckotidningar:
Ljungkungen, Portieren, Främlingen och Torken. 

Omslagsbild: 
Omslaget till dansk utgåva av Den söker icke sitt


Gustaf Hellström-sällskapet 20-årsjubilerar 2020 
Gustaf Hellström-sällskapets ordförande Lena Persson inbjuder Sällskapets  medlemmar att inför 20-årsjubileet, som uppmärksammas extra på årsmötet den 19 april 2020, berätta om hur intresset för Gustaf Hellströms diktning och Sällskapet började. Personliga berättelser är viktiga! Gustaf Hellström-sällskapets mycket innehållsrika Medlemsblad ges ut två gånger per år. Sällskapets omfattande skriftserie har hittills utkommit med sex böcker och vid årsmötet 19 april beräknas försäljningen av en ny bok i skriftserien kunna starta, en samling noveller av Gustaf Hellström.

Gustaf Hellström i Svenska Akademien 1942 

 Första Klockrikestipendiet till Harry Martinsons minne 
utdelades i Klockrike för 10 år sedan till Poeten Li Li


"För besjälat författarskap och lyhört inkännande översättningsarbete, som i språklig kamp med symboler, precisa ord och uttryck, tecken och bilder, skapar vägar mellan olika kulturer”.


回复:Li Li hälsar

Li Li håller just nu på med att översätta Harry Martinsons korta dikter och han skriver att det fungerar utmärkt på kinesiska. Han hälsar varmt 发自我的华为手机


Varmt  T  A  C  K
 till årsjubilerande
Litterära Sällskap
och skribenter !

God Helgläsning
GOD JUL 2019
GOTT NYTT ÅR 2020

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: