onsdag 1 januari 2020

"Det glada tjugotalet" gällde för 100 år sedan. Ett nytt 20-tal är inne och Harry Martinson med "Tankens kartotek" är nu högst aktuell!


År 1940, för i år 2020 åttio år sedan, publicerade Harry Martinson sina intryck av författarkongressen i Moskva 1934, vars motto var ett citat av Lenin: "Diktaren är människosjälens ingenjör", något som Harry Martinson klokt genomskådade och tog mycket starkt avstånd ifrån.
I inledningen av Verklighet till döds (1940) 
tolkar Harry Martinson mästerligt författarkongressen i Moskva och det som han förutsåg skulle komma att ske.

I den glatta nyponröda
bussen till stationen, 
sutto alla mänskor tysta. 
Motorn angav tonen. 

Så gör motorn runt i världen
mänskorna försagda. 
Sakta stiger fatalismen 
ur det innelagda. 

Vad de inte hinner säga 
sker och allting skrider 
som en invand vardagsart 
hän mot död och strider. 

Med ”Tankens vän” i Aniara Sång 44 manas vi av Harry Martinson själv - Tankens vän - att tänka:

I salen sju är Tankens kartotek.
Rätt klent besökt. Men annars finns där ting
som tål att tänkas många gånger än.
Där står en herre kallad Tankens vän
och ger åt var och en som så behagar
de första grunderna för tankens lagar.
Han visar sorgset på en tankemängd 
som kunnat rädda oss om den i tid 
fått vara med i odlandet av anden
men som då ande inte var förhanden
i glömskans garderob blev undanträngd.

Men då vår tomhet här blev ganska lång
kom alltid någon hit och bad få se 
på en och annan gammal tankegång 
som kanske kunde ges en ny accent
och uppta hjärnan någon kort säsong.
Anmälan: "Första och största uppgiften är att sprida upplysning"

Rune Liljenrud 


Inga kommentarer: