lördag 24 november 2018

Välbesökt KRONOBERGS BOKMÄSSA lördagen 24 november 2018 på Växjö Stadsbibliotek ~ Harry Martinson möter i föredrag och i samtal med väl kända, mässabesökande bokälskare

Växjö Stadsbibliotek efter lätt snöfall
Jens Liljestrand nominerad för Augustpris 
Pär Lagerkvist-Samfundets ordförande 
Magnus Eriksson talar om "Författarnas Lagerkvist" 
Historikern Olle Larsson talar om sin nya bok
Gustav Vasa - En furste bland furstar
Willi Lang från Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet 
presenterar författarinnan, som i år fått staty i Långasjö
Johnny Karlsson, Olofström 
från Harry Martinson-sällskapet 
Lars Wingerup, Kristdala 
finns i Vilhelm Moberg-Sällskapets monter

I Elin Wägner-sällskapets nästa nummer av Medlemsbladet BERGSLUFT som kommer ut i början av december, publiceras en artikel om Elin Wägners i år hundraårsjubilerande Smålandsroman Åsa-Hanna. Det är Harry Martinson-sällskapets hedersmedlem Donald Fransson, Gnosjö som svarar för artikeln med rubriken "Radion som inspiration och glädjekälla". Han beskriver en radiouppläsning av Elin Wägners Åsa-Hanna för snart sextio år sedan.

Rune Liljenrud 


Inga kommentarer: