tisdag 27 november 2018

Också mycket Harry Martinson finns med i Jens Liljestrands Augustprisnominerade biografi över Vilhelm Moberg "Mannen i skogen"


"Född 1898 och död 1973 var han verksam i den svenska offentligheten från det demokratiska genombrottet på 1910-talet över landsortspressen på 20-talet, arbetarlitteraturens guldålder och primitivismen på 30-talet, 40-talets beredskapsår, 50-talets rättsaffärer, 60-talets antiimperialism och 70-talets Palmekritik. Han var Sveriges mest lästa romanförfattare, mest stridbara opinionsbildare och dessutom under långa perioder landets mest spelade dramatiker. Han hade en unik förmåga att dominera alla sammanhang han hamnade i." Jens Liljestrands språk är medryckande lätt, såväl i tal som i skrift!

Jens Liljestrands helt imponerande biografi över Vilhelm Moberg blir för läsaren en repetition av 1900-talets historia och inte minst en djupdykning i 1900-talets litteraturhistoria med början i 5 unga. "Numera betraktas 5 unga allmänt som startskottet för den rikssvenska modernistiska poesin, på samma sätt som Eyvind Johnsons Kommentar till ett stjärnfall samma höst var den roman som slutgiltigt etablerade modernistiska uttrycksmedel som inre dialog och stream of consciousness i svensk prosa", skriver Jens Liljestrand. 

Vilhelm Moberg är relaterad till samtida författarkollegor, erkännande men också kritisk, mycket kritisk. Bokframgångar kunde mätas i upplagestorlek. Vilhelm Mobergs Sänkt sedebetyg blir den stora succén bland 1930-talets många självbiografiska projekt och Jens Liljestrand nämner "I julhandeln 1935 nådde den en upplaga om 12 000 exemplar, en siffra högt över Harry Martinsons Nässlorna blomma (7 000), Eyvind Johnsons Här har du ditt liv (4 000) och Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan (5 000)."

Under Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö maj 2017 höll ordföranden i Vilhelm Moberg-sällskapet Ingrid Nettervik ett uppskattat föredrag Det fria ordet och talade då om Vilhelm Moberg, Pär Lagerkvist och Harry Martinson som  aktiva i kamp för frihet. Också Jens Liljestrand redogör intressant för författarengagemang att påverka och skapa opinion under de svåra krigsåren.

Mycket material finns i Moberg-biografin Mannan i skogen om det som Jens Liljestrand formulerar som "ett ledmotiv i Vilhelms självbild som outsider och underdog, etablissemangets evigt barhuvade fiende". Det handlar främst om Svenska Akademien och doktorshatt.  Vilhelm Moberg är besviken på "renegaterna - de författare som har svikit sitt ursprung! [...] de arbetarförfattare, främst modernisterna, som blivit en del av etablissemanget. [...] Det var salongfähigheten hos de litterärt avancerade proletärförfattarna, gruppen kring 5 unga, som retade honom, och det var i kontrast till den han såg sig själv."

Jens Liljestrand skriver intressant om litteraturen omkring Vilhelm Mobergs författarskap, filmatisering, scentolkning och inte minst musikalen Kristina från Duvemåla. "Karl Oskar och Kristina är numera en del av det kollektiva minnet - vi 'minns' dem som 'typiska' representanter för det svenska 1800-talets bondesamhälle och utvandring till Nordamerika." 

Jens Liljestrand har 2012  skrivit ett viktigt förord till pocketutgåva av Vilhelm Mobergs Sista brevet till Sverige. Något av och det som han däri skriver förstärker några summerande ord ur det sista kapitlet i den 732 sidor stora  biografin Mannen i skogen: 
"Vilhelm Moberg är en i högsta grad levande författare, eftersom hans verk fortfarande blir lästa - inte som söndertröskade klassiker, utan som nya kulturupplevelser, av nya generationer bokälskare som möter honom för första gången."
TACK Jens Liljestrand!

Rune Liljenrud

Inga kommentarer: