fredag 10 november 2017

Litterära sällskaps viktiga arbete "på hemmaplan"


Werner Aspenströmsällskapets ordförande Per Helge skriver i ett  månadsbrev, som citeras här i bloggen 23 oktober: "Att gå omkring i just de kvarter av bokmässan där ett antal litterära sällskap slagit läger var ett verkligt nöje, inte minst för glädjen att se livaktigheten när det gäller att hålla levande en rad författarskap som annars lätt skulle hamna i glömska."

Att ta del av de litterära sällskapens arbete på "hemmaplan" är imponerande och i Harry Martinson-sällskapet har vi sedan flera år tagit som regel att under våra årshögtider samarbeta med lokala litterära sällskap. Så var det detta år i Växjö, där vi samarbetade med de litterära sällskapen för Pär Lagerkvist, Elin Wägner, Vilhelm Moberg och Elisabeth Bergstrand-Poulsen.

Under årshögtiden 2014 samarbetade Harry Martinson-sällskapet med Gustaf Hellström-sällskapet i Kristianstad och fick fördjupning i Hellströms och Martinsons samarbete under gemensam tid i Svenska Akademien. Mycket har hänt i Gustaf Hellström-sällskapet sedan dess, inte minst utgivningen av Gustaf Hellström-sällskapets skriftserie, som i år 100 år efter den ryska revolutionen 1917, bjuder med mycket belärande kommentarer, boken Resa i Stalins Ryssland - Gustaf Hellströms reportage från Sovjetunionen sommaren 1937. 


Gustaf Hellström-rummet i Kristianstads stadsbibliotek har nyligen fått en rejäl upprustning, som påtagligt visar på det som Per Helge skriver från bokmässan om "glädjen att se livaktigheten när det gäller att hålla levande en rad författarskap". Här följer några bilder från Gustaf Hellström-rummet i Kristianstads stadsbibliotek och därifrån är vägen helt kort till ÖSTRA BEGRAVNINGSPLATSEN, där Gustaf Hellström vilar. 

  


Kristianstads stadsbibliotek fick 1997 Gustaf Hellström-bysten av skulptören Edward Waller (1917), från Gustaf Hellströms hustru Britt Hellström. Hon testamenterade den tillsammans med ett penningbelopp, under förutsättning att biblioteket lyfte fram Gustaf Hellströms liv och verk.
Konstnären Edward Waller är svensk, född i Uppsala  1870, studerade i Pairs för Rodin. Det var rimligen där han lärde känna Gustaf Hellström, som fick äran att "sitta för" honom. Edward Waller dog 1921.


På den bortre gravvården finner man i tur och ordning Gustaf Hellströms far Eric August, hans mor Johanna och hans lillebror Per Anders, som dog redan i ettårsåldern.  Gustaf Hellström använder broderns namn i sitt mest kända verk, Snörmakare Lekholm får en idé, där snörmakare Lekholm ju heter Per Anders.

I graven till vänster om den här graven ligger Gustaf Hellströms storebror Nils med hustrun Märta och deras barn, bl.a. sonen Nils som blev professor. 

GUSTAF HELLSTRÖM  1882-1953
ÖSTRA BEGRAVNINGSPLATSEN
 HELIGA KORSETS KAPELL
KRISTIANSTAD 


Rune Liljenrud

Inga kommentarer: