måndag 6 november 2017

Harry Martinson-sällskapets valberedning har påbörjat sitt arbete inför år 2018


 Rune Liljenrud, Ulf Redmo och Birgitta Reimer

Valberedningens ordförande Ulf Redmo och hans hustru Anna, har generöst upplåtit sitt vackra hem i Kristianstad för Harry Martinson-sällskapets, vid maj månads årsmöte i Växjö, nyvalda valberedning. Desss första arbetsmöte hölls måndag den 6 november. I bästa samförstånd ser vi framåt och vet att många goda krafter är villiga att stödja Sällskapets verksamheter. Vi i valberedningen kommer nu att höra från oss till berörda.

Inga kommentarer: