lördag 25 november 2017

KRONOBERGS BOKMÄSSA VÄXJÖ 10 ÅR Nobelpristagaren Pär Lagerkvist i centrum för program av professor Peter Forsgren och vid utdelningen av Pär Lagerkvistpriset 2017 till Lars Norén. Nyutgivning Pär Lagerkvists verk!Ingrid Netterviks föreläsning vid Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Växjö 6-7 maj 2017 finns in extenso publicerad i Pär Lagerkvist-samfundets årsskrift 2017:
MOBERG, LAGERKVIST OCH MARTINSON 
- AKTIVA I KAMP FÖR FRIHET 

Rune Liljenrud 


Inga kommentarer: