måndag 30 november 2015

Fyra litterära sällskap i Kronoberg vill gärna samarbeta när Harry Martinson-sällskapet förlägger sin årshögtid till Växjö 5-7 maj 2017Professorn i Litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet Håkan Möller talade under Kronobergs Bokmässa 21 november 2015 i Växjö om Pär Lagerkvists sista roman Mariamne (1967). Möller har genomfört ett stort forskningsprojekt om Pär Lagerkvists författarbana, som resulterat i boken Pär Lagerkvist: Från författarsaga till Nobelpris (2009).

   När Pär Lagerkvists Mariamne utkom 1967 var detta en så stor litterär händelse, att romanen förannonserades till och med i radions TT-nyheter. Boken gick direkt upp i toppen på Svenska Dagbladets bestsellerlista "Vad Sverige läser", och behöll sin förstaplats på roman-/novellistan ända tills Vilhelm Mobergs Förrädarland kom i boklådorna mot slutet av hösten. Ännu under vintern 1968 hade Lagerkvists roman en topplacering tillsammans med Moberg. Det var alltså två författare från Småland som då lästes mest, Pär Lagerkvist bördig från Växjö och Vilhelm Moberg bördig från Algutsboda.

   Håkan Möllers mycket omfattande bok om Pär Lagerkvist med hela 560 sidor, innehåller material som visar hur olika författare relaterar till varandra och detta blir särskilt intressant när inval i Svenska Akademien är aktuellt. År 1931 hade tre stolar där på kort tid blivit lediga, efter Erik Axel Karlfeldt, Nathan Söderblom och Tor Hedberg.

   Pär Lagerkvist förekom i pressens förhandsdiskussion om förestående inval i Svenska Akademien, men samtidigt fördes fram namn ur den "unga svenska dikten" såsom Artur Lundkvist, Eyvind Johnson och Harry Martinson. Det fanns dock andra "väl etablerade författare som exempelvis Gustaf Hellström och Sigfrid Siwertz att tillgå, vilka dessutom 'dokumenterat sig som betydande konstnärer', som det då hette i tidskriften Fronten (1/9 1931)", skriver Håkan Möller.

   Alla de här nämnda författarna kom efterhand att bli invalda i Svenska Akademien; Sigfrid Siwertz invaldes där 1932, Pär Lagerkvist 1940, Gustaf Hellström 1942, Harry Martinson 1949, Eyvind Johnson 1957 och Artur Lundkvist 1968. 

   Professor Håkan Möller jämför i sin bok hur frekventa diktarna är, bl.a Pär Lagerkvist och Harry Martinson, i antologier och i radions Dagens dikt. Han redogör också för de per antal rader mest omskrivna författarna i svenska litterarturhistoriska översiktsverk. Jämförelserna mellan Pär Lagerkvist och Harry Martinson är intressant att följa över tid.

   Pär Lagerkvist och Gustaf Hellström var båda övertygade nazistmotståndare i sina författarskap medan Fredrik Böök, som fanns i Svenska Akademien sedan år 1922 och fram till sin död 1961, skrev uppskattande om den politiska utvecklingen i Tyskland. Lagerkvist ställde sig på samma sida som Segerstedt och som repliker på Bööks Tysklandsreportage kan ses Lagerkvists essäer Den knutna näven. Håkan Möller nämner också Bödeln av Pär Lagerkvist som visar på de yttringar i samtiden som Lagerkvist starkt reagerade på.

   Under Kronobergs Bokmässa talade ordföranden i Pär Lagerkvist-samfundet Magnus Eriksson om pågående nyutgivning av Pär Lagerkvists böcker. 
   Ingrid Nettervik, som är ordförande i Vilhelm Moberg-sällskapet, talade om att Vilhelm Mobergs Utvandrarna nu utkommit i lättläst version och att även Invandrarna kommer att utges som lättläst. 
   Elin Wägner-sällskapet informerade om de verksamheter som bedrivs på Elin Wägners Lilla Björka i Berg.Elisabeth Bergstrand-Pousen Sällskapet informerade om att den stora gobelängen "Kvinnans årstider" av Elisabeth Bergstrand-Poulsen, som länge har förvarats i Kulturarvcentrets arkiv i Växjö, nu finns upphängd och kan beses i Smålands Museum, Kulturparken Småland.

De fyra här nämnda litterära sällskapen vet om att Harry Martinson-sällskapets årshögtid förläggs till Växjö 5-7 maj 2017 och alla vill då gärna samarbeta.


Rune Liljenrud


Inga kommentarer: