lördag 22 november 2014

Pär Lagerkvists "dagboksroman" DVÄRGEN 70 år ~ Under Advent kommer 4 litterära bloggfrågor! ~


KRONOBERGS BOKMÄSSA är en viktig litteraturhändelse och i år är det inte minst Det Fria Ordet som fokuseras. Pär Lagerkvist var en aktiv antinazist och hans dagboksroman DVÄRGEN, som är en studie i ondska och utkom under andra världskrigets onda år, behandlas under bokmässan.

Harry Martinson, som också var en övertygad antinazist, är dock undrande inför Pär Lagerkvists DVÄRGEN och utvecklar detta i ett brev till Brita Hertzman-Ericson, daterat 29 dec. 1944, Båtmansstigen 246, Nälsta, Spånga :"Pär Lagerkvists "Dvärgen" förbryllar mig en smula och dess fabel övertygar mig inte helt. Men som skildring är den ställvis storslagen. I Stockholms litterära salonger är det närmast en hädelse att inte berömma den såsom det bästa Lagerkvist gjort. Det kan jag nu aldrig tycka. Både "Gäst hos verkligheten" och "Det eviga leendet" anser jag större, ja, även "Onda sagor" och "Bödeln". Men det är väl så att folk av rädsla för att själv bli ansedda för andlig dvärgaktighet berömmer boken. När Lagerkvist kommer ut hit frampå året skall jag diskutera dvärgen med honom. Jag tycker att dvärgen i boken verkar fabulerad snarare än psykologiskt framskapad. [...] "Dvärgen" är en "krumelur" mer än en psykologisk sanning."

Det är Pär Lagerkvist-samfundet som under KRONOBERGS BOKMÄSSA 2014 svarar för program om Pär Lagerkvists roman DVÄRGEN, som i år är 70 år.SNART DAGS ATT TÄNDA ADVENTSLJUSEN

Också i år blir det LITTERÄRA BLOGGFRÅGOR, som presenteras under de fyra adventsveckorna; en fråga per vecka och de rätta svaren publiceras före årets utgång. Det kommer i år att handla om dramatik!  Välkommen att svara allteftersom adventsljusen tänds!

Rune Liljenrud     

Inga kommentarer: