söndag 4 maj 2014

Harry Martinson-sällskapets årshögtid maj 2014 gör studiebesök i Vattenriket, Kristianstad

 
400-årsjubilerande Kristianstad
 
Vattenriket Kristianstad
 
 
 
 
Gustaf Hellström-sällskapets ordförande Disa Lundgren
hälsar välkommen och presenterar Håkan Sandgren
som talar om "Vattenrikets författare"
Gustaf Hellström och Albert Henning
Birgitta Trotzig och Eva Ström
 
Intresserade lyssnare om Vattenrikets författare 
 
Johnny Karlsson framför Harry Martinson-sällskapets
tack och överlämnar bokgåvan
Harry Martinson i Svenska Akademien
 
 I Natururm finns mycket att studera
 Kjell Andersson är en intresserad besökare 
Gustaf Hellström-sällskapets ordförande Disa Lundgren
 presenterar Gustaf Hellström-kännaren Lennart Leopold
som talar om "Gustaf Hellström - hans liv och diktning"
 
 
Litterära skyltar med texter av Kristianstads
 många författare, bl.a. Gustaf Hellström
finns uppsatta runt om i Kristianstad,
här en beskrivning av ÅN OCH MADERNA
från Gustaf Hellströms Dagdrömmar
 
 
Harry Martinson kände det tryggt att veta att
Gustaf Hellström fanns i Svenska Akademien
 
Det var ingen tjusande idyll : Gustaf Hellström och hans tid
Nils von Dardel har skapat porträtt i olja
av Gustaf Hellström som finns som omslag
till en mycket värdefull bok om författaren
 
 
I samband med Bokfestivalen i Kristianstad den 5-7 september 2013, 80 år efter att Kristianstadsförfattaren, utrikeskorrespondenten och sedermera ledamoten av Svenska Akademien Gustaf Hellström år 1933 utgav boken
 
Det tredje riket
Från Hitlerkupp till tysk folkenighet
 
kunde Gustaf Hellström-sällskapet presentera en nyutgåva av den mycket svåråtkomliga boken. Bidrag till utgivningen har lämnats av bl.a. Svenska Akademien.
 

 
Omslagsfoto till boken:
Bokbålet i Berlin 10 maj 1933 (Tyska riksarkivet)
 
Gustaf Hellström-sällskapets ordförande Disa Lundgren, tillsammans med ledamöter av Sällskapets styrelse Lennart Leopold och Sigurd Rotstein, har gjort och gör en ytterst viktig insats genom att skapa möjligt att erbjuda boken, som förutom Gustaf Hellströms texter också innehåller bidrag av Lennart Leopold och Sigurd Rotstein.  
 
 
Gustaf Hellströms grav finns i hans födelsestad Kristianstad
 
 
Johnny Karlsson framför Harry Martinson-sällskapets
tack och överlämnar bokgåvan
Harry Martinson i Svenska Akademien
 
 
 
I Tivoliparken, Kristianstad finns Katalpaträdet
som minner om Harry Martinsons Passad
 
Li Kan talar under trädet
 
Några ord ur dikten kan bjuda tolkning av
Harry Martinson-sällskapets vilja med årshögtiden
 
 
 
Här i trädets skugga klarna våra tankar och mötas.
[.....]
 
Här under trädet få tankarna sitt tillfälle till enhet.
[.....]
 
Här under ett träd som skuggar,
övar vi vishet, odlar en sinnets ro
och få vyerna belysta av en självklar sol.
 [.....]
 
Här under detta katalpaträd
sitta vi fria från begären.
 [.....]
 
Den vise bör räkna med allt.
Han bör räkna med livet.
 [.....]
 
HARRY MARTINSON
 
(Ur Broschyr Tivoliparken Kristianstad)
 
 
Rune Liljenrud
 
 

Inga kommentarer: