lördag 3 maj 2014

Harry Martinson-sällskapets årshögtid på Jämshögs folkhögskola 2-4 maj 2014Här följer ett fotomontage från Harry Martinson-sällskapets årshögtid 2014 på Jämshögs folkhögskola. Webbredaktör och tillika Sällskapets sekreterare Ingemar Lönnbom ger klartecken för sändning. Det mesta av vad som förevarit under årshögtiden kan följas via Harry Martinson-sällskapets hemsida

www.harrymartinson.se

Vi är samfällt tacksamma till Ingemar Lönnbom för denna goda service! I kommande nummer 26 av Sällskapets medlemstidning Doris lämnas ytterligare information från årshögtiden i Jämshög.


Harry Martinson-sällskapets ordförande Åke Widfeldt hälsar välkommen till Sällskapets årshögtid 2014 och presenterar tillsammans med Olofström kommunstyrelses ordförande Harry Martinson-pristagare år 2014 Nina Björk

Kommunalrådet Sara Rudolfsson, Olofström

Förutom prissumma erhåller pristagaren också konstfullt diplom, som här överräcks av en medlem i prisjuryn, Johnny Karlsson


Nina Björk håller sin prisföreläsning


Nina Björk ger mycket att tänka på
i sina böcker och när hon föreläser 


Fria själar är Nina Björks avhandling i litteraturvetenskap
Årsmötesförhandlingarna leds av Gustav Fredriksson, som tillika är Saljesällskapets ordförande. Ingemar Lönnbom svarar för protokollet och Johnny Karlsson är Sällskapets räntmästare


I årsmötet avtackas Monika Adamson Lindqvist för ett 10-tal år med gott arbete i styrelsen och hon nyväljs som ledamot i Sällskapets valberedning.
Varmt tack Monika!


Britt G. Hallqvist, årsbarn 1914 med Sven Edvin Salje, porträtteras av sonen Martin Hallqvist tillsammans med hustrun Solveig


Odd Zschiedrich, kansliansvarig vid Svenska Akademien, presenterar den nyutkomna boken
 Harry Martinson i Svenska Akademien
Odd Zschiedrich medverkade också under Harry Martinson-sällskapets årshögtid 2013 vid besök i Svenska Akademien


Professor Johan Stenström, Harry Martinson-sällskapets vice ordförande, presenterar vinnarna i  Harry Martinson-sällskapets skrivartävling med deltagare från skrivarutbildningar "I dialog med Harry Martinson". Jurymedlemmarna Paulina Helgeson och Semir Susic samtalar med pristagarna - På bilden vid Johan Stenströms sida Jonas Gren, Maja Tinnerwall och Annika Rydberg

Jonas Gren skriver lyrik, prosa och journalistik
3. pristagare, erhåller 10.000 kr

Maja Tinnerwall skriver prosa
1. pristagare, erhåller 20.000 kr

Annika Rydberg skriver lyrik
2. pristagare, erhåller 15.000 kr


Nära invid Jämshögs folkhögskola finns Villa Liljenborg, där flera av årshögtidens deltagare kan övernatta mellan de tre intensiva mötesdagarna 2-4 maj, vid doft av hägg och andra vårblommor utmed HoljeånÅrshögtidens utflykt till Vattenriket Kristianstad
beskrivs i den här närmast kommande bloggen

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: