onsdag 18 september 2013

EVA STRÖM, Kristianstad tilldelas Litteraturpriset till Pär Lagerkvists minne 2013

 
Växjö kommuns elektroniska tavla i Stadsbiblioteket
visar motiveringen för priset till EVA STRÖM
 Prissumma 100.000 kr
 
 
Här i Växjö föddes Pär Lagerkvist (1891-1974)
 
I Växjö Stadsbibliotek, där tillkännagivandet av
Litteraturpriset till Pär Lagerkvists minne ges,
finns denna bild av Nobelpristagaren år 1951
Konstnär: Arne Jones
 
Nobelprismotiveringen lyder:
 
. . . för den konstnärliga kraft och
djupa självständighet, varmed han i
sin diktning söker svar på
människans eviga frågor.
 
 
Vid tillkännagivandet av
Litteraturpriset till Pär Lagerkvists minne
åt Eva Ström, lästes några av hennes dikter
av skådespelare från Regionteatern, Växjö 
bl.a "Låta pennan gå" ur Revbensstäderna
 
Låta pennan gå
 
Så skönt att klottra på papper
låta pennan gå utan att tänka sig för
njuta av strecken, det svarta i det vita
varken tänka eller inte tänka
bara låta handen och tanken löpa
jämsides ett tag, i otakt ett tag
så löper handen före tanken
så löper tanken före handen
så löper de jämsides
då tröttnar de
[. . .]
 

Litteraturpriset till Pär Lagerkvists minne delas ut under Kronobergs bokmässa, lördag den 23 november 2013 kl 10.00–16.00 på Växjö Stadsbibliotek, då författare, förlag och litterära föreningar med anknytning till Kronoberg deltar. 
Priset har bara delats ut vid ett tillfälle tidigare. Kristian Lundberg fick priset år 2011.

 
Eva Ström är god kännare också av Harry Martinsons författarskap och här på Harry Martinson-sällskapets hemsida/blogg finns flera artiklar som belyser detta.
  
 
Eva Ström gratuleras varmt till
Litteraturpriset till Pär Lagerkvists minne
 
Rune Liljenrud
 

Inga kommentarer: