torsdag 18 juli 2013

Camilla Odhnoff har 16 juli lämnat oss

 
Bilden är från Harry Martinson-sällskapets
årsmöte på Brunnsviks folkhögskola 2011
där Camilla Odhnoff för sista gång ~ av så
många årshögtider ~ ledde med ackuratess
Harry Martinson-sällskapets förhandlingar
 
Hon gladde sig när Harry Martinsons Sv. Psalm
vid Allmänna Kyrkliga mötet i Göteborg år 2000
röstades fram som Psalmbokens mest älskade
 
Nu tolkar Harry Martinsons psalm henne
och hjälper oss, som saknar och sörjer,
till att vila i tacksamma minnen och i tillit

De blomster som i marken bor
kan aldrig själen glömma.
Hur skönt att djupt bland gläntors flor
se solens fingrar sömma
en vacker klädnad till den säng
som vi ger namnet sommarns äng
och som med solens gyllne tråd
hopsömmas våd för våd.

En sommarpsalm jag sjunga må
i själens vinterdagar
och låta tungsint tanke gå
och mana sommarns hagar
att träda fram till sinnets stöd
i vinterns långa själanöd,
att djupt i minnet skåda Gud
i evig sommarskrud.


HARRY MARTINSON: Sv. Psalm 202


 
Rune Liljenrud

 


Inga kommentarer: