söndag 26 augusti 2012

Författaren och Akademiledamoten Gustaf Hellström 130 år 28 augusti 2012

Gustaf Hellström (1882-1953) och Harry Martinson (1904-1978) tillhörde samtidigt Svenska Akademien under åren 1949-1953. Gustaf Hellström, som invalts där 1942, satt på stol nr 18 i Akademien och önskade Harry Martinson välkommen dit, då han invaldes 1949 på stol nr 15 efter Elin Wägner. Harry Martinsons svar från Spånga den 2 april 1949 på Gustaf Hellströms välkomstbrev till den nye ledamoten av Svenska Akademien lyder:

Käre Gustaf Hellström!

Din välkomsthälsning gladde och styrkte. Av hjärtat tack för den.
Det känns tryggt att veta, att Du sitter där.
Så blir det inte så overkligt.

Tusen hälsningar
Harry Martinson
 
Originalet finns på Kungl. biblioteket och omnämns i
 
Harry Martinson
Poetiska
törnbuskar
i mängd
Brev 1929-1949
Urval och kommentarer: Paulina Helgeson 
 
Det var ingen tjusande idyll
GUSTAF HELLSTRÖM
OCH HANS TID
Red. Lennart Leopold och Eva Ström (2009)
Bokomslaget visar Gustaf Hellström-porträtt i olja
målat 1914 av Nils von Dardel (Statens porträttsamling) 
 
Disa Lundgren som tillhör Harry Martinson-sällskapets styrelse, är ordförande i Gustaf Hellström-sällskapet. Hon medverkar i boken GUSTAF HELLSTRÖM OCH HANS TID som författare till artikeln "Gustaf Hellström i gymnasistföreningen Athenæum".
”Kristianstad är en litterär stad, men folk vet inte om det”, säger Disa Lundgren när arbete nu pågår med att få till skyltar med passande citat att placeras på platser i Kristianstad med anknytning till författare, som hör hemma där. Det gäller, förutom Gustaf Hellström  (1882-1953) bl.a också Fredrik Böök (1883-1961), Frans G. Bengtsson (1894-1954) och Birgitta Trotzig (1929-2011).
 

 
En av redaktörerna till boken GUSTAF HELLSTRÖM OCH HANS TID, Lennart Leopold ger en kommenterad verkförteckning till 34 verk av Gustaf Hellström, alltifrån novellerna Ungkarlar (1904) till den sista romanen, som är I morgon är en skälm (1952) samt Personligt. Minnesbilder och meningar (1953), som är Hellströmtexter "ur tidningar och tidskrifter, ur årsböcker och andra tillfällighetspublikationer". 
 
Gustaf Hellström-sällskapet medverkar
vid Bok– och biblioteksmässan i Göteborg 
27-30 september 2012
 


Prästkrage - Skånes landskapsblomma
bjuder här dubbla blommor på en stjälk
 
 En hyllning till  Gustaf Hellström-sällskapet
med anledning av Gustaf Hellström 130 år
 
Rune Liljenrud
  

Inga kommentarer: