lördag 22 november 2008

Tourister Klassiska författare på resa


Tourister Klassiska författare på resa

Bättre tjäna dräng i underjorden
än som eldare på S/S Alma...

Oss om misskund tiggde själva järnen
när vi motströms i kompakta hettor
övade vårt helvete i grunden.

Men vi stödde oss på starka njurar,
starka hjärtan och vårt hat till floden.
Rakt mot strömmen tog vi S/S Alma.
Att vi lever än är knappast sanning.
Men vi har ett sätt att le mot andra
spöklikt när vi nämner apnötstraden.

(Harry Martinson Hårda år ur Nomad, 1943)

Den 5 mars 1927 blev Harry Martinson i Antwerpen eldare på S/S Monica på väg till Västafrika, vilket skulle ge honom mycket hårda livserfarenheter, som han senare litterärt bearbetar i såväl lyrik som prosa. I dikten Hårda år ur Nomad heter ångaren visserligen S/S Alma men det är hon som i verkligheten hette S/S Monica och som tog honom till jordnötsdistriktet nära staden Kaolak i heta Senegal för frakt av jordnötter till Bordeaux.

I Resor utan mål har Harry Martinson ett kapitel S/S Monica, som handlar om hans hårda erfarenheter av apnötstraden. Det är en mycket stark arbetslivsskildring och Martinson skriver att sjömännen är medvetna tjänare i en världsdynamism som alla är beroende av. Det är ett bra val som görs ur Harry Martinsons rika diktning, när just detta kapitel får representera honom bland tolv andra klassiska resenärer i antologin Tourister Klassiska författare på resa. Boken utkom 2006 på Carlsson Bokförlag i samarbete med DELS (De litterära sällskapens samarbetsnämnd) med Ingegerd Bodner Granberg och Marianne Enge Swartz som redaktörer. En rubrik Eldare på oceanerna berättar för att glömma ges som inledning till kapitlet och anger hur man kan tolka Martinsons litterära bearbetning av sina erfarenheter. I marginalen har förts in vägledande citat ur Martinsons text.

De övriga tolv i antologin Tourister Klassiska författare på resa är i bokstavsordning Dan Andersson, Fredrika Bremer, Sven Delblanc, Verner von Heidenstam, Ellen Key, Selma Lagerlöf, Astrid Lindgren, Ludvig Nordström, August Strindberg, Emanuel Swedenborg, Hjalmar Söderberg och Elin Wägner. Tretton klassiska resenärer - den äldsta född 1688 och den yngsta 1931 - beskriver hembygd och exotiska länder. Varje bidrag väcker intresse att läsa mera av författaren.


Rune Liljenrud

Inga kommentarer: