söndag 30 november 2008

Karin Boyes Kallocain i Lund

Handaffisch som utdelas när Kallocain nu ges i Lund


Karin Boyes Kallocain
på Lilla Teatern i Lund


I januari 1941 anordnades en svensk bokvecka i Köpenhamn i det ockuperade Danmark. Karin Boye och Harry Martinson var inbjudna, förutom Hjalmar Gullberg och Sigfrid Siwertz. Man önskade att de svenska diktarna skulle läsa ur egna verk och särskilt hade man bett Karin Boye att läsa ur Kallocain. I brev röjer hon stor oro inför resan. Harry Martinson nämner i ett brev vad Karin Boye sagt om Kallocain efter det att den utkommit:

Det är som om något utanför mig själv hade skrivit den, jag är rädd.

Harry Martinson har samma syn på sin diktaruppgift - att ur inspiration förmedla budskap - när han i den avslutande sången i Aniara skriver:

Vårt sorgespel är slut. Jag återgav
med sändebudets rätt från tid till tid
vårt öde speglat i galaxens hav.


När Karin Boyes noveller Ur funktion utkom 1940 skrev Gunnar Ekelöf i BLM: ”Flera av handlingarna har ett oförtydbart dramatiskt anslag, tycks bygga direkt på en konception av dramatisk art. Det är som om de bara väntade på att framställas på en scen eller i livet.”

Detta uppnås nu med Karin Boys Kallocain när Avdelningen för envägskommunikation och propaganda på Lilla Teatern i Lund ger DIN TANKE ÄR STATENS EGENDOM - en pjäs med manus fritt efter Karin Boyes Kallocain - i god regi av Michael Thanning Bergenholt.

Till alla Er som med denna pjäs påminner om Karin Boyes viktiga, och för varje tid aktuella diktning - Ett erkännande och varmt tack! Skådespelarnas inträngande tolkningar av Kallocains gestalter och miljö är en hjälp att kritiskt leva i nuet och att - med Hjalmar Gullberg - rannsakande fråga inför framtiden:

Omkring oss ligger jorden sönderslagen.
Vad sker i det som sker? Vad försiggår?
Fast jag vet ingenting om morgondagen,
Vet jag att mänsklighetens sak är vår.


(Ur Ungdomsstaden)

Julrosor - som växer och blommar trots mörker och kyla - tolkar ett varmt tack för en levande Kallocain
på Lilla Teatern i Lund!
Hälsningar från premiären, den 28 november 2008
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: