torsdag 6 november 2008

Fabian Månsson från Hasslö

.......

Så minnas vi honom, han står och bläddrar i revisioner
och vet vad som var i går.
Det är som en sång om pioner.
Det skiner av svällande mull
kring saftrika armtjocka stjälkar.
Han talar så man ser och hör
en savpuls i bondens bjälkar.

Han stiger fram på nytt en gång,
vårt minne äger fäste
i vad han gav och vad han var:
det bästa bland de bäste.
Och folkets själ som sällan fylls
får av naturen driven
en ilning av den varma sorg
som blir all äkthet given.


Harry Martinson hyllar Fabian Månssons minne


Fabian Månsson (1872-1938) tillhör svenska demokratins portalgestalter. I Per Meurlings biografi till hundraårsminnet av hans födelse tecknas hans personlighet i expressiv kraft. Frälsningssoldaten Fabian Månsson har initierat skildrat en epok inom frikyrkorörelsen i sin roman Rättfäriggörelsen genom tron. Fabian Månsson var bl a med och redigerade om den Svenska Psalmboken. Kanske är han mest känd för sin Stridssång, som faktiskt hans vän Ärkebiskopen Nathan Söderblom, kunde tänka sig ha med som en frihetspsalm i Svenska Psalmboken. Fabian Månssons dikt kan jämföras med Dan Anderssons dikt Benkvarnen.

Förutom Rättfärdighetsrörelsen genom tron, 1-2, (1916) har Fabian Månsson bl a skrivit Sancte Eriks gård, 1-3, (1922-26) samt Gustav Vasa och Nils Dacke,1-2, (1928-30) del 3, (postumt 1948) Han var en mycket flitig skribent på politiska och historiska områden och fick erkännande uppskattning genom att han 1932 promoverades till Filosofie hedersdoktor vid Uppsala Universitet. Carl Eldh har en byst föreställande Fabian Månsson vid Stockholms stadsbibliotek (1940). Fabian Månsson står staty, huggen i svart diabas på Hasslö, nära bron från fastlandet. Monumentet är skapat av bildhuggaren Hjalmar Råstorp från Lönsboda. Den väldiga statyn avtäcktes av statsminister Olof Palme till 100-årsminnet av Fabian Månsson år 1972.

Den ljusa sommar allting klär, nu borde mänskor mjukna.
Nu borde segel stå på kö till klarhetens beklädnad.....
.....
Man borde vandra då på äng där det är gott för anden.....
Och veta sju slags hut i grönt och le åt liv och döden.


Denna psalm av Harry Martinson publicerades i Nya Dagligt Allehanda år 1933. Harry Martinson skriver i psalmen ”veta sju slags hut” och jag tror nog att uttrycket går direkt tillbaka till Fabian Månssons mustiga uttryck "Vet hut, vet sjufalt hut", som myntades av honom år 1921 i en riksdagsdebatt.

För 70 år sedan avled Fabian Månsson och till hans minne skrev Harry Martinson en dikt i tidningen Socialdemokraten. Också häri hämtar Martinson bildspråk från naturen. Diktens avslutande två strofer finns ovan, under bilden av Fabian Månssons staty på Hasslö.

Harry Martinson skrev tidsaktuella dikter
- som består.
Rune Liljenrud

Inga kommentarer: