lördag 6 augusti 2022

Ord av hopp och tillförsikt på Minnesdagen av Hiroshima

 


"Ty människan själv är och förblir det första och det sista."

Dessa ord av Harry Martinson ur Kap Farväl!  i kapitlet STENKOL- ÅNGA får en tydning i det som Sonja Erfurth skriver därom i sin bok Harry Martinsons 30-tal:

"Sjömannen Harry Martinson filosoferar över världens situation. Dåliga politiska ledare kommer att störta världen i ruiner, men människan kommer alltid åter efter kriserna. Ty människan själv är och förblir det första och det sista."

Ur HARRY MARTINSON: Kap Farväl! (1933)

Stefan Edman citerar ur Elin Wägners Väckarklocka 

"Världen är en levande organism som hålls igång av ett hjärta. Detta hjärta sänder ut oss och tar oss tillbaka. När önskan och bön, två flöden ur samma källa, stiger ur vårt väsen, möter de en kraft i universum som inte begär bättre än att tjäna oss och låta sig betjänas av oss. Världens hjärta sänder ut oss och tar oss tillbaka och varje liten blodkropp har sin funktion. 

   Men är världen inte hjärtlös, då kan vi fatta mod. Åter finns där plats för det outforskade, det hemlighetsfulla och gudomliga. En dag får människorna åter höra världen andas igen."

Ur ELIN WÄGNER: Väckarklocka (1941) 

Hiroshimadagen 6 augusti 2022 
Rune Liljenrud 


Inga kommentarer: