söndag 3 maj 2020

Första söndagen i maj firas NÄSSLANS DAGHarry Martinsons Nässlorna blomma kommer i varm tanke denna temadag i kalendern, Nässlans dag och några firar kanske dagen extra med nässelsoppa. Harry Martinson nämner ofta nässlor i sin diktning, och att just idag påbörja en omläsning av Nässlorna blomma eller söka efter nässlor i hans rika lyrik, är något mycket givande! Vad betyder nässlan som litterär metafor i Martinsons diktning?

Natur
Allt var så grått, så grått,
och världens svälta tjöt
i blodigt oförnuft -
och dö jag ville inte, ville inte.
Jag fann ett hundlokshav vi nyttorågens strand
och badade mitt ansikte i kryddor ifrån ambras
rike.
Min heta nässelbrända kropp och själ
blev ett med grön extas:
O, hemlighet! O, hemlighet!


HARRY MARTINSON: Natur


Rune Liljenrud 

Inga kommentarer: