fredag 8 maj 2020

Andra världskriget slut 8 maj 1945, för idag 75 år sedan. USA:s president Harry S. Truman och Storbritanniens premiärminister Winston Churchill förkunnar att segern i Europa är vunnen.
BEGÄRENS VÄG TILL FRIDEN

Än en gång skall solen lysa
på vår väg och friden komma
närmare vår önskans stigar.

Åter skall då i begärens 
riktning finnas anemoner
mogna nog för tidlösheten,
svala nog för tankfullheten.

Då när än en gång det randas
tid för knoppar, tid för vivor,
skall vår åtrå kräva daggen
och vår ånger åtrå gräsen.

Ingen man har då förbättrats,
ingen mänskas gärning väger
mer än fjunets färd kring ängen.

Trumman dämpas ner - av trötthet
hos de bullrande som slog den,
och de stridande skall flockas
lystna omkring fridens kaka.
Frid blir när begären vill det.

Li Kan talar under trädet

[.....]

Här i trädets skugga klarna våra tankar och mötas.
[.....]
Här under trädet få tankarna sitt tillfälle till enhet.
[.....]
Här under ett träd som skuggar,
övar vi vishet, odlar en sinnets ro
och få vyerna belysta av en självklar sol.
[.....]
Här under detta katalpaträd
sitta vi fria från begären.
[.....]
Den vise bör räkna med allt.
Han bör räkna med livet.
[.....]

HARRY MARTINSON: Ur Passad, 1945


8 maj 2020
Rune Liljenrud
Inga kommentarer: