lördag 27 april 2019

HARRY MARTINSON vid sjön Sillen i Sörmland: "Då lyser vit en näckros / som en ängel i sin vik" ~ (Ur Gräsen i Thule)Inför utgivningen av ”Gyro” på Jord-Eco förlag AB, Stockholm 1986 sändes i Radio Blekinge ett program med dåvarande ordföranden i Harry Martinson-sällskapet, Ingegerd Bodner ”Harry Martinson, naturfilosofen ~ Om Harry Martinsons Gyro”. I programmet medverkade också Harry Martinsons hustru Ingrid och docenten i matematik vid Uppsala universitet Tord Hall. 

Ingegerd Bodners tankar om
 Harry Martinsons GYRO
redovisas med ett efterord
i utgåvan 2012 av GYRO 

Ingegerd Bodner nämner att familjen Martinson bodde vid sjön Sillen i Sörmland och där kunde den begynnande miljöförstöringen märkas, vilket plågade Harry Martinson oerhört, mindes hustrun Ingrid. Han övervägde att starta någon miljövårdsrörelsen "Vit näckros", för att rädda sjöar. 

I fruktansvärda drömmar upplevde Harry Martinson hur underbar skog plötsligt började gråta, alla löv, allt gräs och alla växter grät. Det finns en andlig gyralitet, som inte blivit nog beaktad. Frågor om orsak och verkan ses på alltför ytligt plan, menar Harry Martinson och frågar sig om den mänskliga hjärnan verkligen skulle vara sämre utrustad än en gyrokompass. Om den mekaniska  anordningen klarar att hålla sig på jämn köl trots alla störningar, skulle då inte människan också kunna göra det? 
______________________________ 

Näckrosvattnet skärper sin spegel

Näckrosvattnet skärper sin spegel.
Klar ligger dagytan
med vaxblanka flytblad.
Insjöns stillhet är en stund sin egen
med skenbara himmelsdjup nedåt mot gyttjan.
Sländorna jagar några slingor och varv
över sina egna skuggor.
De finner snart
ätbart byte, men en strandfluga tappas
och en ringrörelse slår ut
från en punkt nära ett strå.
Sedan börjar en vind
som il och kåre.
Den växer med timmen.

HARRY MARTINSON: Ur Längs ekots stigar

Rune Liljenrud


Inga kommentarer: